niedziela, 22 września 2019 r.

Nowa parafia w Archidiecezji

Z dniem 1 lipca 2001 roku Ksiądz Arcybiskup na mocy kan. 515 par. 2 zniósł parafię pw. św. Marcina w Linówcu. Parafia została podzielona następująco: do parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie Górnym należeć będą wioski: Linówiec, Mlecze, i Kossakowo; do parafii pw. Wszystkich Świętych w Orchowie należeć będą wioski: Anastazewo, Huby Szydłówieckie, Smolniki, Szydłówiec, Osówiec i Suszewo.

Jednocześnie z tym samym dniem Ksiądz Arcybiskup erygował parafię pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie Górnym. Nadał także kościołowi parafialnemu drugi tytuł: bł. Stanisława Kubskiego, kapłana i Gnieźnieńskich Kapłanów Męczenników, którymi są: bł. Jan Nepomucen Chrzan, bł. Franciszek Dachtera, bł. Władysław Demski, bł. Władysław Mączkowski, bł. Marian Skrzypczak, bł. Aleksy Sobaszek i bł. Antoni Świadek. Nowa parafia zostaje wydzielona z terytorium parafii pw. Wszystkich Świętych w Orchowie oraz z terytorium parafii pw. św. Marcina w Linówcu. Do nowoutworzonej parafii będą należeć ulice: Bernardczyka, Dąbrowa, Dworcowa, Kościuszki, Lipowa, Łąkowa, Powstańców Wielkopolskich, Reja, Słoneczna, Stroma, Topolowa (od skrzyżowania z ul. Lipową w stronę Wólki Orchowskiej), Wyzwolenia, XXX-lecia PRL, oraz wioski: Rękawczynek, Myślątkowo, Wólka Orchowska, Linówiec, Mlecze i Kossakowo.

Polecamy