czwartek, 27 lutego 2020 r.

Prezentacja "Studia Gniesnensia"

Dziś w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się w prezentacja XV tomu Studia Gnesnensia, periodyku naukowego Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jego historia sięga okresu międzywojennego. W 1930 roku, ówczesny Rektor Seminarium Duchownego w Gnieźnie - Ks. Kazimierz Kowalski przedłożył Księdzu Kardynałowi Augustowi Hlondowi projekt utworzenia wydawnictwa naukowego pod nazwą Studia Gnesnensia. Przed II wojną światową w ciągu 9 lat wydano drukiem aż 17 tomów Studia Gnesnensia, dwa następne złożone do druku nie doczekały się niestety wydania, gdyż zostały zniszczone przez Niemców w 1939 roku. Przedwojenna seria miała charakter monograficzny. Historia obecnej, powojennej serii Studia Gnesnensia rozpoczęła się w 1967 roku. Z inicjatywy Księdza Prof. Antoniego Słomkowskiego zwołana została sesja naukowa, na której przedłożono perspektywy dalszej pracy w formie posiedzeń i spotkań naukowych, planując jednocześnie przygotowanie materiałów do opublikowania w Studia Gnesnensia. Wskrzeszenie przedwojennej tradycji wydawniczej trwało bardzo długo, bo aż do 1975 roku. Dzięki długoletnim staraniom pierwszego powojennego redaktora naczelnego Studia Gnesnensia Ks. Prof. Szczepana Pieszczocha u ówczesnych władz PRL-u, zaczęły ponownie ukazywać się Studia Gnesnensia, które do dnia dzisiejszego mają charakter rocznika teologiczno-filozoficznego. Obecnie wydawaniem periodyku zajmuje się Towarzystwo Teologiczne, którego celem jest pogłębianie i propagowanie filozoficzno - teologicznej nauki Kościoła w kontekście jego historii i obecności w świecie współczesnym, zwłaszcza w życiu społecznym.

Na dzisiejszą prezentację do Aula Maxima PWSD przybyli: Metropolita Gnieźnieński Ks. Abp H. Muszyński, Ks. Bp S. Gądecki i Prezydent Miasta - B. Trepiński. Zgromadzeni Goście zapoznali się najpierw z zawartością nowego tomu periodyku. Można w nim znaleźć artykuły dotyczące filozofii, Biblii, teologii i historii. Między innymi ks. Antoni Siemianowski porusza problem etyki filozoficznej, a Krzysztof Stachewicz omawia prawo naturalne w perspektywie etyki wartości. Redaktor tomu - ks. Marek Pyc - nakreśla tajemnicę Chrystusa w świetle listu "Novo millennio ineunte", a ks. Stanisław Wilk przypomina postać Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.

W części artystycznej prezentacji recytowano wiersze ks. prof. J. Pasierba. Następnie Prezes Fundacji im. Ks. J. Pasierba red. Maria Wilczek wygłosiła referat dotyczący życia i twórczości tego znanego Księdza - Poety. Podkreśliła, że charakteryzowała go wierność słowu, które jest powiązane ontycznie z prawdą. Wyrażaniu tej prawdy służy także poezja Księdza Profesora. Ona to - jak mawiał - "jest zagęszczeniem treści (...) daje możliwość powiedzenia w kilku słowach wielu treści".

Na zakończenie wieczornego spotkania wszyscy biorący udział w prezentacji obejrzeli okolicznościową wystawę poświęconą dorobkowi poetyckiemu ks. prof. Pasierba.

Polecamy