wtorek, 17 września 2019 r.

Ks. Arcybiskup odznaczony przez Prezydenta Niemiec

Ambasador Niemiec Frank Elbe udekorował Metropolitę gnieźnieńskiego Ks. abp. Henryka Muszyńskiego jednym z najwyższych odznaczeń niemieckich - Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą. Uroczystość odbyła się o godzinie 12.00 w Pałacu Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Gnieźnie.

W okolicznościowym przemówieniu ambasador Niemiec mówił o znaczeniu Gniezna dla wspólnej historii Niemiec i Polski. - Poprzez osobę św. Adalberta-Wojciecha archidiecezja gnieźnieńska ma od tysiąca lat związki z Niemcami. Tu przechowywane jest najważniejsze przesłanie naszej wspólnej historii, znaczenie tego przesłania przypomniane zostało Europie poprzez uroczystości z okazji 1000. rocznicy spotkania Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III - powiedział ambasador Elbe.

Ambasador Niemiec stwierdził, że "jako arcybiskup tego najstarszego polskiego biskupstwa abp Muszyński pielęgnuje i rozwija stosunki z Niemcami w duchu świętowojciechowym". Nawiązując do biskupiego zawołania "In verbo Tuo" - "Na Twoje słowo", podkreślił, że prawda słowa zawsze i wszędzie jest dla abp. Muszyńskiego najważniejsza, m.in. jako dla współautora tekstu wspólnego Słowa biskupów polskich i niemieckich z 1995 roku, ogłoszonego w 30. rocznicę listu biskupów polskich do "niemieckich braci w biskupstwie". - Nie ma chyba nigdzie na świecie porównywalnego dokumentu, w którym dwa narody odnoszą się do swej wspólnej pełnej bólu historii i kładą fundamenty dla pokoju - powiedział ambasador Niemiec.

Przypomniał też zasługi abp Muszyńskiego dla dialogu z judaizmem, za co był już dwukrotnie odznaczany w Niemczech: w 1997 r. Nagrodą Leopolda Lucasa i w 1999 r. - medalem Bubera Rosenzweiga.

- Gniezno przypomina nam o stałych związkach w naszej wspólnej historii i o wspólnych obowiązkach w Europie - podkreślił amb. Elbe. - Przypomnijmy sobie, że przez wieki byliśmy dobrymi sąsiadami a nasze narody współpracowały ze sobą i że nasza historia nie powinna być redukowana do I wojny światowej i fanatycznej polityki nazistowskiej. Nie staniemy się wówczas bynajmniej ofiarami historycznego relatywizmu - stwierdził ambasador Niemiec, dekorując abp. Muszyńskiego w imieniu prezydenta swego kraju Johannesa Raua Wielkim Krzyżem Zasług z Gwiazdą.

- Przyznanie niemieckiego medalu arcybiskupowi Gniezna nie wiąże się tylko z osobą, ale ma znaczenie głęboko symboliczne, a nawet historyczne - powiedział metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński, dziękując za przyznanie mu jednego z najwyższych odznaczeń niemieckich.
- Osobiście czuję się sługą Kościoła, a ponieważ wszyscy - jak powiedział św. Paweł - pojednani zostaliśmy przez Jezusa Chrystusa, służba na rzecz pojednania zawsze miała szczególną wartość w Kościele - mówił abp Muszyński. Przypomniał, że w Gnieźnie - pierwszej stolicy Polski - odbyło się pierwsze historyczne spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III. - Była to, można powiedzieć, pierwsza próba rozszerzenia Europy na Wschód - mówił - dodając, że "ponowne zjednoczenie Europy jest dziś także najważniejszym zadaniem nie tylko dla polityków".

Abp Muszyński nawiązał do obchodzonej przed rokiem z udziałem prezydentów kilku krajów europejskich 1000. rocznicy spotkania w Gnieźnie. Przypomniał, że nasza wspólna historia nie zaczęła się ani w 1939, ani w 1945 roku, ale mamy za sobą tysiącletnią historię wspólnego dziedzictwa europejskiego. - Widocznym znakiem tej duchowej łączności jest nowy ołtarz z brązu, dzieło Heinricha Bückera z Vellern (archidiecezja Paderborn), ufundowany dla katedry gnieźnieńskiej przez biskupów niemieckich i nawiązujący do pierwszego ołtarza w tej katedrze, ufundowanego przez Ottona III.

Przypominając, że wraz z kard. Walterem Kasperem uczestniczył w sformułowaniu w 1995 r. wspólnego listu obu Episkopatów na temat dialogu, pojednania i wspólnego świadectwa chrześcijańskiego w budowie zjednoczonej Europy, abp Muszyński wyraził życzenie, by "Zbawiciel dodał nam sił, aby można było zrealizować wszystko, co w tym liście zostało zawarte". - Będzie to z pewnością najważniejszy wkład naszych Kościołów i narodów na rzecz odnowy Europy jako starej, a zarazem zawsze nowej wspólnoty chrześcijańskiej kultury i wartości, powiedział abp Muszyński. Order Zasług dla Republiki Federalnej Niemiec ustanowił we wrześniu 1951 r. ówczesny prezydent Niemiec Teodor Heuss. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą jest jednym z najwyższych spośród siedmiu stopni tego orderu.Polecamy