poniedziałek, 16 września 2019 r.

VI Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" do grobu św. Wojciecha XVII Gnieźnieńskie Sympozjum "Stąd nasz ród"

Dziś, po raz szósty, miała miejsce zorganizowana przez gnieźnieński oddział Civitas Christiana doroczna Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia do grobu św. Wojciecha. Rozpoczęła się ona zwiedzaniem Katedry, Muzeum i Skarbca. W samo południe w Bazylice Prymasowskiej odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, który wygłosił także Słowo Boże. Po zakończonej Eucharystii głos zabrał przewodniczący KS Civitas Christiana - P. Ziemowit Gawski.

Około godziny 14.00 uczestnicy pielgrzymki przeszli do Auli Królewskiej znajdującej się w gmachu Medycznego Studium Zawodowego, by wziąć udział w XVII Gnieźnieńskim Sympozjum "Stąd nasz ród". Tegoroczny temat brzmiał: Sumienie prawe u podstaw życia narodu. Nauczanie społeczne Prymasa Tysiąclecia. Honorowy patronat nad Sympozjum objęli: Ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Prezydent Miasta Gniezna. Po uroczystym otwarciu Sympozjum i przemówieniach gości rozpoczęły się wykłady. Pierwszym prelegentem był Ks. Biskup Bogdan Wojtuś, biskup pomocniczy gnieźnieński, który mówił nt. Rodzina we wspólnocie Kościoła i narodu w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Drugim prelegentem był wykładający na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski. Tematem jego wystąpienia była: Teologia narodu teologią wyzwolenia człowieka. Zgodność dążeń religijnych i narodowych u podstaw posługi duszpasterskiej Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Kolejnym, ostatnim mówcą był przewodniczący Civitas Christiana, P. Ziemowit Gawski, który swój wykład poświęcił tematowi testamentu społecznego Prymasa Tysiąclecia. Po ostatnim przemówieniu rozpoczęła się dyskusja. Sympozjum zakończyło się późnym popołudniem przypomnieniem terminów i tematów kolejnych sesji i konferencji zorganizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w roku poświęconym Słudze Bożemu Ks. Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Są to:
- 8 maja - Lublin - sesja naukowa nt. Kościół - Naród - Państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia;
- 10 maja - Zielona Góra - konferencja nt. Kardynał Stefan Wyszyński wobec Ziemi Zachodnich i stosunków polsko-niemieckich;
- 25-26 maja - Częstochowa - XXI Ogólnopolska Pielgrzymka KS Civitas Christiana na Jasną Górę;
- 3 czerwca - Prudnik - XIII Spotkania Modlitewno-Refleksyjne poświęcone myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia.

Polecamy