poniedziałek, 16 września 2019 r.

Wielki Piątek - Liturgia Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

Dzisiaj w Wielki Piątek uroczystością w Katedrze Gnieźnieńskiej przewodniczył Ksiądz Biskup Stanisław Gądecki. Uroczystości rozpoczęły się Liturgią Słowa, gdzie kulminacyjny punkt stanowiło czytanie Ewangelii Męki Pańskiej. Ksiądz Biskup wygłosił okolicznościową homilię, w której wskazał na trzy wymiary Krzyża: pierwszy, w ludzkim rozumieniu jako wyraz niemocy, którą Chrystus doprowadził do szczytu, gdyż tak bardzo zjednoczył się z grzeszną ludzkością, gdyż przyjął postać nie tylko bezsiły, ale wprost postać grzechu i jako grzesznik, nie będąc grzesznikiem dał się przybić do krzyża. Drugi w ludzkim rozumieniu jako wyraz głupoty oraz trzeci wymiar, krzyż, który jest odwrotnością tego wszystkiego co oznacza ludzka słabość i ludzka głupota, krzyż jako wyraz Mądrości i Mocy Bożej. Jest to wymiar całkiem odmienny od poprzedniej ideologi - podkreślał Biskup. Przybliża go św. Jan, który mówi o Chrystusie w Chwale, Chrystusie Tryumfującym, tego, dla którego krzyż jest początkiem drogi do władania, do życia wiecznego. Na zakończenie Ksiądz Biskup nawoływał do wiary i modlił się za poetą Litanią do Krzyża Chrystusowego:
"Nasze niedobre myśli o ludziach, niech rozwiewa Krzyż Chrystusowy.
Nasze niemądre żale do świata, niech rozwiewa Krzyż Chrystusowy.
Nasze ścielące się mgły niewiary, niech rozwiewa Krzyż Chrystusowy.
Nasze wierzenia we własną mądrość, niech rozwiewa Krzyż Chrystusowy.
Nasze ułudy prawdy bez Boga, niech rozwiewa Krzyż Chrystusowy.
Nasze miraże dobra bez Boga, niech rozwiewa Krzyż Chrystusowy.
Nasze koszmary życia bez Boga, niech rozwiewa Krzyż Chrystusowy.
Teraz i zawsze Amen
."
Po słowie Księdza Biskupa nastąpiła Adoracja Krzyża. Cześć Drzewu, na którym zawisło zbawienie świata oddali: Ksiądz Biskup, kapłani, klerycy, siostry zakonne i wszyscy zgromadzeni wierni. Na koniec w ciszy i zadumie przeniesiono Jezusa Eucharystycznego do symbolicznego grobu.

Polecamy