poniedziałek, 16 września 2019 r.

Zmarł kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Dziś o godz. 17.20 po ciężkiej chorobie zmarł w 73 roku życia i 46 roku kapłaństwa


Śp. Ks. Wojciech Dzierzgowski


Kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, kanonik gremialny kapituły kolegiackiej w Kruszwicy, ojciec duchowny dekanatu Inowrocław II, wieloletni wykładowca i ojciec duchowny w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, założyciel archidiecezjalnej pielgrzymki "Promienistej" na Jasną Górę.Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie ...


Oto jak sam wspominał swoje życie, na krótko przed śmiercią:

Światło dzienne ujrzałem dnia 20 marca 1928 r. o godz. 6.00 rano w Lesznie Wielkopolskim. Sakrament chrztu św. przyjąłem w Lesznie w kościele Farnym dnia 15. 04.1928 r. [...] Do szkoły podstawowej zacząłem uczęszczać w Pakości, gdyż tam mieszkaliśmy jakiś czas, ale w roku 1936 przenieśliśmy się do Kulig na Pomorzu. [...] Do I spowiedzi św. przystąpiłem 5. maja 1937 r. w Farze Brodnickiej. Następnego dnia była uroczystość I Komunii św. Pamiętam dobrze ten dzień. [...] Był to początek mojej świadomej przyjaźni z Panem Jezusem. W Kuligach warunki życia były bardzo dobre, jak na ówczesne lata. [...] Pamiętam pielgrzymkę na Jasną Górę. Najpiękniejsze były wieczory, gdyśmy stojąc w tłumie pielgrzymów pod jasnogórskimi wałami śpiewali głośno "Budujmy Polskę Chrystusową". Był to rok 1937.

Nadszedł 1. września 1939 r., I piątek miesiąca, gdyśmy po Mszy św. wstąpili na plebanię i przy śniadaniu gospodyni powiadomiła nas, że nad ranem wybuchła wojna i Niemcy ruszyli na całej granicy. [...] Jechaliśmy w nieznane, a nasza ucieczka trwała trzy tygodnie. Ojciec mój został wzięty jako jeniec wojenny do niewoli, a nasza tułaczka trwała niemal całą wojnę. [...] Okrutna wojna nauczyła mnie kochać Polskę, nauczyła mnie szukać Boga i lgnąć do Niego całym sercem. [...] Po wojnie znaleźliśmy się w Zielonej Górze, która od roku 1945 stała się mi miastem mojej młodości. To był czas trudny! Ale także obfitujący w przeżycia patriotyczne, rodzinne i religijne.

Decyzją wstąpienia do Seminarium w Gnieźnie rozpoczął się nowy okres mojego życia, już nieodwracalnie poza Zieloną Górą. Był to sierpień 1949 r. Na tą drogę wkroczyłem z gotowością poświęcenia się całkowicie Bogu i tej służbie, do której mnie Bóg woła. Szczęśliwie dotarłem do progu Kapłaństwa w czarną noc komunizmu. [...] Dziękuję Bogu za możność przeżywania Mszy św. prymicyjnej uroczyście, mimo smutnych wydarzeń w Ojczyźnie (Ks. Prymas w więzieniu).

Potem nastąpiły różne etapy kapłańskiego posługiwania: wikariat w Miłosławiu od maja 1955 r. do stycznia 1957. [...] dnia 9. stycznia 1957 r. otrzymałem dekret nominujący mnie do czterech szkół średnich we Wrześni. [...] Pasjonowałem się tą pracą tylko do lipca 1957 r., gdyż skierowano mnie wówczas jako wikariusza do Katedry w Gnieźnie. [...] Dekretem Ks. Prymasa latem 1958 r. zostałem skierowany na studia teologii moralnej do Lublina (KUL). Po zdaniu licencjatu w 1962 r. poprosiłem o powrót do pracy duszpasterskiej. Ks. Prymas początkowo polecił mi spowiednictwo w Seminarium w Gnieźnie, funkcję penitencjarza w Katedrze i pracę registatora w Kurii. Oprócz tego Ks. Prymas pozwolił mi duszpasterzować młodzież męską, z którą związałem się od roku 1960 przez pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.

Od jesieni 1962 r. przejąłem pracę Ojca Duchownego w Seminarium. Przez 8 lat oddany byłem tej posłudze całkowicie, czego dowodem jest to, że dotąd dojeżdżam raz w tygodniu do Seminarium, by służyć nowym pokoleniom kleryków. Byłem dyrektorem Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa. [...] Parafię Powidz objąłem we wrześniu 1970 r. Zdecydowałem się na tę parafię i nawet nie przypuszczałem, że będę tam mógł duszpasterzować do 1984 r. [...] W kwietniu 1984 r. Ks. Bp Czerniak zaproponował mi przejście do parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. [...] Kościół spodobał mi się od pierwszego wejrzenia, szkoda tylko, że się nie zapełnia. Nawet w dni powszednie przewija się przez nasz kościół sporo wiernych, lecz zawsze robi wrażenie pustego. W życie parafialne angażują się stowarzyszenia i wspólnoty religijne. Najstarszą jest Sodalicja Mariańska, istnieje też Żywy Różaniec Matek, Eucharystyczny Ruch Młodych, Towarzystwo Św. Wojciecha, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Szensztacki Ruch Rodzin, Pomocnicy Matki Kościoła, Stowarzyszenie "Służyć życiu", Towarzystwo Św. Brata Alberta, Ruch Odnowy w Duchu Świętym, Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich, Ognisko Misyjne i Akcja Katolicka. [...]

Gdy będę odchodził z tego świata, ludziom dobrej woli, ludziom mi życzliwym i pomagającym mi w pracy - pozostawiam z radością duchowe owoce mojego duszpasterskiego trudu. Niech Jezus zawsze żyje w Waszych sercach!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, tj. 27. 04 br. o godz. 17.00 w kościele parafialnym parafii pw. Zwiastowania NMP uroczystym wprowadzeniem zwłok i Mszą św. żałobną połączoną z Liturgią Nieszpór celebrowaną pod przewodnictwem Ks. Abpa Henryka Muszyńskiego. W sobotę, tj. 28. 04. br. o godz. 7.00 sprawowana będzie Msza św. z Liturgią Jutrznią za Śp. Zmarłego, po której zwłoki zostaną przewiezione do Gniezna, gdzie w Bazylice Prymasowskiej o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, której przewodniczyć będzie Ks. Bp Bogdan Wojtuś. Nastepnie kondukt żałobny i złożenie ciała na cmentarzu pw. Św. Piotra i Pawła w Gnieźnie.

Polecamy