czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Ks. Tomasz Peta mianowany nowym biskupem w Kazachstanie

Dziś papież Jan Paweł II mianował Ks. Tomasza Petę biskupem w Kazachstanie, z siedzibą w Astanie, stolicy kraju. Jako stolicę tytularną otrzymał Bende.
Biskup Nominat jest kapłanem naszej Archidiecezji. Urodził się w Inowrocławiu 20. sierpnia 1951 roku, sakrament Chrzu św. Przyjął w parafii pw. Zwiastowania NMP. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu. W 1969 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Studia i formację przerwało powołanie do zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach w latach 1970-72. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Gnieźnieńskiej w dniu 5. czerca 1976 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.
Pracował jako wikariusz w Witkowie, par. pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu, Strzelnie oraz par. pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy. Studiował jednocześnie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
W sierpniu 1990 roku wyjechał na misje do Kazachstanu. Był m. in. proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w miejsowości Oziernoje. W 1999 roku Jan Paweł II wyodrębnił z jedynej w tym kraju diecezji trzy Administratury Apostoskie, mianując Ks. Petę Administratorem jednej z nich, z siedzibą w Astanie, stolicy Kazachstanu.
Na zdjęciu obok Ks. Biskup Nominat (pierwszy z prawej strony) wraz z biskupem diecezji karagandzkiej Janem Pawłem Lengą (obok) podczas pierwszej wizyty ad limina w lutym tego roku.

Polecamy