środa, 26 lutego 2020 r.

Być Europejczykiem w Gnieźnie

W ciągu najbliższych dwóch dni, tj. 18 i 19 październiak, w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie odbywa się I Gnieźnieński Festiwal Nauki, zorganizowany przez Collegium Europeum Gnesnense, mającą swą tymczasową siedzibę w budynkach Seminarium. Głównym tematem sympozjum jest "hasło, które staje się dla nas jednocześnie wyzwaniem: być Europejczykiem - mówił podczas rozpoczęcia Sympozjum prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak - Musimy dziś podjąć refleksję i wiedzieć z pewnością skąd idziemy i dokąd podążamy. Jest to główny cel gnieźnieńskiego Festiwalu Nauki. Wszyscy tu stanowimy wspólnotę tych, którzy poszukują prawdy i prawdy są ciekawi". Obok wykładów z różnych dziedzin nauk humanistycznych, jutro na rynku gnieźnieńskim odbędą się pokazy techniki malowania ikon (prowadzone przez bułgarskiego artystę Atanasa Kameszewa), wystawa fotogramów ze Świętej Góry Athos oraz pokaz "uzdrowić księgę", prowadzony przez pracownię konserwacji książki.

Prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak, główny inicjator Festiwalu, zapytany o celowość jego zorganizowania, powiedział: "Jest nieprawdą twierdzenie wielu współczesnych, że promowanie kultury antycznej jest próbą sięgnięcia do pozachrześcijańskich korzeni Europy. W ciągu ostatniego czasu wysuwa się zarzuty wobec filologów klasycznych, że chcą przywrócić Europie pogaństwo. To nieprawda, ale trzeba dopiero, by wykazali to filologowie klasyczni w sutannach. Nasza kultura ma dwa źródła, które w ciągu wieków połączyły się tak silnie, że nie można ich w żaden sposób rozerwać: sacrum - czyli wszystko to, co niesie z sobą chrześcijaństwo oraz prawdę i mądrość starożytności antycznej. Nie można dziś zrozumieć chrześcijaństwa bez zatrzymania się nad kulturą antyczną. Propagowanie kultury antycznej jest pomocne w zrozumieniu tego wszystkiego, czym jest chrześcijaństwo. Także fakt, że Collegium Europeum Gnesnense ma swoją siedzibę w budynkach należących do Seminarium Duchownego jest wyrazem i symbolem owej jedności i zgody pomiędzy chrześcijaństwem i kulturą starożytną."

Ks. dr Wojciech Polak, rektor PWSD w Gnieźnie podczas swojego wykładu pt.: "Być chrześcijaninem w Europie i dla Europy", mówił: "Jesteśmy w Europie, jesteśmy u siebie. Dziś dla Europy wolej od murów i barier nadeszła chwila prawdy, chwila refleksji nad swoimi korzeniami, swoją tożsamością i drogą, którą kroczy. Dziś człowiek odczuwa pustkę, swego rodzaju beznadzieję, zagubienie w obliczu dokonujących się przemian i zmieniającego się oblicza współczesnego świata, dlatego pyta i szuka swoich źródeł, duchowych źródeł Europy. Jako chrześcijanie mamy dziś być w Europie nadal obecni, gotowi do odpowiedzenia każdemu, kto nas zapyta o nadprzyrodzoną nadzieję, która w nas jest. Dziś istotą obecności chrześcijanina i Kościoła w Europie nie jest nostalgiczne wspominanie przeszłości, ale czynna diakonia, posługa wobec tego człowieka i w tym czasie."

Polecamy