niedziela, 31 maja 2020 r.

Pielgrzymi na Apelu Jasnogórskim

Ks. Biskup Bogdan Wojtuś przewodniczył modlitwie apelowej przed Wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Oto jej treść:
Bądź błogosławiona Maryjo Dziewico w darze przeżywania święta Przemienienia Pańskiego tu na Jasnej Górze Zwycięstwa, górze przemiany naszych dziejów, naszych serc i naszego życia. Razem z Piotrem, Jakubem i Janem poprowadzeni zostaliśmy na górę Tabor, by przygotować się na doświadczenie krzyża; o czym przypomni nam za 40 dni Święto Podwyższenia Krzyża.

Bądź błogosławiona Maryjo, Dziewico Słuchająca, Matko Bożego Słowa. Kościół gnieźnieński błogosławi Cię dziś, w darze pielgrzymiej drogi. Poprzez 12 dni pielgrzymiej drogi uczyliśmy się na Słowo Twojego Syna wypływać na kłębię i patrzeć z nadzieją na wezwania, które stoją wobec Kościoła gnieźnieńskiego w nowym tysiącleciu. Inspiracją w tych poszukiwaniach była nam postać Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przez 33 lata pasterzował naszym Kościołem lokalnym. Dlatego też chcemy dziś pokornie prosić, za Twoim wstawiennictwem o dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Bądź błogosławiona Bogurodzico Dziewico w pielgrzymowaniu ponad 4000 pielgrzymów pieszych, ze wszystkich zakątków Archidiecezji, którzy w ramach pielgrzymki Archidiecezjalnej i pielgrzymki Promienistej zmierzali i zmierzają do Twego tronu. Pragniemy w tym miejscu jeszcze raz zawierzyć Twojemu Synowi intencje pątników i tych wszystkich, którzy towarzyszyli nam w drodze poprzez gościnę na trasie wędrowania ku Jasne Górze, jak również tych, którzy pielgrzymowali razem z nami umysłem, sercem, ostatnim oddechem.

Bądź błogosławiona Matko niezawodnej nadziei. Tobie powierzamy wszystkich chorych i cierpiących, tych, którzy szukają pracy i perspektyw na lepsze jutro, szczególnie ludzi młodych. Miej w opiece wszystkie rodziny naszej Archidiecezji, spraw, by zachowały wierność Bogu, krzyżowi, Kościołowi i Ewangelii, by były źródłem powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, i zaangażowanego w życie Kościoła laikatu. Bądź błogosławiona Matko pielgrzymującego Kościoła. Jako Kościół Gnieźnieński, świadomy dziedzictwa św. Wojciecha i tysiącletnich dziejów Archidiecezji u początków nowych czasów, jak Kościół czasów apostolskich pragniemy przyzywać światła i mocy Ducha. ~więtego by jak najlepiej i jak najskuteczniej głosić Dobrą Nowinę o Twoim Synu Jezusie Chrystusie

Dlatego chcemy teraz rozważyć trzecią tajemnicę różańca św. i razem z Tobą wołać o Ducha Świętego: by zstąpił i odnowił oblicze naszej ziemi.

Polecamy