poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Komentarz biblistów polskich do wydarzeń w USA

Obserwując dramatyczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Stanach Zjednocznonych pojawiły się głosy starające się szukać analogii do wydarzeń opisanych w Apokalipsie św. Jana. Czołowi bibliści polscyprzebywający na Sympozjum w Gnieźnie zapytani, czy jest to początek apokalipsy, powiedzieli:

Ks. prof. Kudasiewicz: "To jest zapewne jakiś znak czasu., który każe nam zadać pytanie: Quo vadis, homo? Dokąd zmierzasz, człowieku? Droga nienawiści jest która i niesie zagładę. Daleko nią nie możemy zajść i te wydarzenia są dowodem, że zaszliśmy zbyt daleko i trzeba nam z niej natychmiast zawrócić".

Ks. prof. Chrostowski: " Jako biblista czytam je przez Ewangelię. To nie są wydarzenia z początku Apokalipsy, którą widziano już w niemal wszystkich wcześniejszych katastrofach i wojnach. Dziś okazuje się, że i Czarnobyl nie był początkiem Apokalipsy, choć niektórzy tak wówczas interpretowali tą tragedię. Wczorajszy atak na niewinnych pokazuje jednak niezbicie, że pokój i poczucie bezpieczeństwa są dziś bardzo kruche. Doczesność człowieka jest krucha i zmienna. Nam trzeba iść przemieniać to, co kruche w mocne, trzeba nam iść drogą poszanowania przykazania miłości Boga i bliźniego - zgodnie z Pismem św. Inaczej miłość objawia nam się jako nienawiść i obraca się przeciw człowiekowi, i niszczy go. Trzeba wrócić do szanowania ludzkiego życia".

Polecamy