środa, 18 września 2019 r.

Bydgoskie Dni Społeczne - zaproszenie

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Pełni wdzięczności zachowujemy w pamięci tegoroczną wizytę apostolską Papieża Jana Pawła II do Polski. Wraz z upływem czasu, stając na progu adwentu, uświadamiamy sobie coraz bardziej, że przesłanie Ojca Świętego wymaga nadal przybliżenia i zgłębienia. Szczególne miejsce w pozostawionym nam papieskim przesłaniu zajmuje apel o społeczne poszerzenie "wyobraźni miłosierdzia". Jan Paweł II przypomniał bowiem w sierpniu, że w obliczu współczesnych form ubóstwa, których nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś "wyobraźnia miłosierdzia ". W tej perspektywie tegoroczne XVI Bydgoskie Dni Społeczne chcemy poświęcić papieskiemu przesłaniu wyrażonemu w słowach: Bądźcie świadkami miłosierdzia. Przewodnikami na drodze poznania społecznego orędzia zawartego w nauczaniu Jana Pawła II będą duchowni i świeccy znawcy tej problematyki.

XVI Bydgoskie Dni Społeczne zostaną zainaugurowane uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w kościele pw. Świętej Rodziny i transmitowaną prze Bydgoski Oddział Telewizji Polskiej, w dniu 8 grudnia br. o godz. 8.00. Wykłady odbywać się będą codziennie, w dniach od 8 do 12 grudnia br., zawsze o godz. 18.30 w sali wykładowej przy ul Farnej 2. Najserdeczniej zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczaniem społecznym Kościoła, a zwłaszcza przesłaniem o Bożym miłosierdziu, do udziału w wykładach. Zaproszenie kieruję zwłaszcza do przedstawicieli władz samorządowych, środowisk akademickich i twórczych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, związków zawodowych, przedstawicieli życia publicznego i kulturalnego, przedsiębiorców, pracodawców, a zwłaszcza wszystkich podejmujących inicjatywy charytatywne oraz tych, którym droga jest przyszłość naszej Ojczyzny.

Wszystkim Uczestnikom, Wykładowcom i Organizatorom z serca błogosławię.

Ksiądz Arcybiskup Henryk Józef Muszyński

Polecamy