środa, 18 września 2019 r.

Dni kultury chrześcijańskiej - Inowrocław

Podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, w sierpniu tego roku, Jan Paweł II powiedział w przemówieniu na powitanie: "Drodzy bracia i siostry! Niech te trzy dni mojego pobytu w Ojczyźnie obudzą w nas głęboką wiarę w moc miłosierdzia Bożego. Niech zjednoczą nas jeszcze bardziej w miłości; niech pobudzą do odpowiedzialności za życie każdego człowieka i za jego codzienność; niech usposobią ku dobru, ku wzajemnemu zrozumieniu, byśmy jeszcze bardziej stali się sobie bliscy w duchu miłosierdzia. Niech nasze serca wypełni łaska nadziei!" Natomiast swoją homilię, podczas Mszy św. w Krakowie-Łagiewnikach, zakończył wezwaniem: "Bądźcie świadkami miłosierdzia!".

Nawiązując do tego wezwania, pragniemy tegoroczne XVIII DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ w Inowrocławiu przeżyć pod hasłem: "Bądźcie świadkami miłosierdzia!". Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, święta, które w naszej polskiej tradycji kojarzą się z ciepłem domu rodzinnego, z radością dzielenia się opłatkiem, obdarowywania się prezentami. Jednak w wielu naszych domach jest nie mało lęku o codzienny "chleb powszedni" spowodowany brakiem pracy, przewlekłą chorobą, czasem brakiem dachu nad głową i jeszcze wielu innymi czynnikami. Dlatego podejmowane są różne akcje, aby temu zaradzić. Te inicjatywy nasilają się w okresie przedświątecznym. Stąd właśnie w tym czasie pragniemy przez tegoroczne DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ obudzić pośród nas wrażliwość na wszelką biedę, oraz przypomnieć o inicjatywach, które funkcjonują w naszym mieście i świadczą pomoc.

DNI rozpoczną się w dniu Św. Mikołaja. To jedna z wielu postaci w historii Kościoła, która kojarzy się z obdarowywaniem będących w potrzebie. Następnego dnia spotkamy się z Siostrami Matki Bożej Miłosierdzia, to właśnie w tym Zgromadzeniu Św. Faustyna otrzymała łaskę objawienia Jezusa Miłosiernego. Siostry przybędą do nas z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W niedzielne popołudnie będziemy mogli wysłuchać koncertu inowrocławskich Małych Aniołków. Treścią wykonywanych piosenek jest Boża Miłość, Boże Przebaczenie - które winny budzić w nas wzajemną miłość i przebaczenie. W kolejny weekend, w sobotę, spotkamy się z Siostrami Jezusa Miłosiernego. To Zgromadzenie zakonne jest odpowiedzią na Apel Jezusa Miłosiernego skierowany do s. Faustyny. Założycielem jest Sługa Boży ks. Michał Sopoćko - duchowy opiekun s. Faustyny. Uwieńczeniem DNI będzie spotkanie panelowe z przedstawicielami Caritas, Towarzystwa Św. Brata Alberta, Hospicjum Św. Jadwigi, Katolickiego Stowarzyszenia "Służyć Życiu", Miejskiego Ośrodka Pomocy czyli organizacji, które mają na celu nieść pomoc drugiemu człowiekowi.


PLAN DNI KULTURY

6.12 - piątek - kościół Św. Mikołaja g. 18.00 - Msza św. ku czci Św. Mikołaja
7.12 - sobota - kościół Chrystusa Miłosiernego (Rąbin) g. 15.00 - Godzina Miłosierdzia spotkanie z Siostrami Matki Bożej Miłosierdzia
8.12 - niedziela - Galeria Inowrocławskiego Domu Kultury g. 16.00 - "Tak cicho wołam do swego Anioła" koncert dziecięcego zespołu "Małe Aniołki"
14.12 - sobota - Liceum Katolickie, ul. Plebanka g. 16.00 - Sł. Boży ks. Michał Sopoćko. Spotkanie z Siostrami Jezusa Miłosiernego
15.12 - niedziela - Sala Cechu, ul. Poznańska 36 g. 16.00 - Panel z udziałem: Caritas, Towarzystwa Św. Brata Alberta, Hospicjum Św. Jadwigi, Katolickiego Stowarzyszenia "Służyć Życiu", Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Autor: Ks. Romuald Drążkowski animator DNI

Polecamy