niedziela, 15 września 2019 r.

Rekolekcje ewangelizacyjne

Bydgoską parafię p.w. św. Maksymiliana Kolbego odwiedził ks. Jan Mikulski - krajowy moderator Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, który od ponad 30 lat rozwija się w Polsce. Na bazie tego ruchu powstała inicjatywa ewangelizacyjna, zapoczątkowana przez ks. Franciszka Brachnickiego. Podczas czterech dni spotkań uczestnicy poznają cztery podstawowe prawdy nowego życia. Spotkaniom rekolekcyjnym towarzyszą nabożeństwa ewangelizacyjne i licznie składane świadectwa.

Każdemu z odprawianych nabożeństw towarzyszą inne tematy. Podczas pierwszego dnia rozważano prawdę, mówiącą o tym, że Bóg kocha człowieka i ma dla niego wspaniały, zbawczy plan. Momentem odróżniającym te rekolekcje od tradycyjnych adwentowych spotkań jest uczestnictwo całego zespołu ewangelizacyjnego, który podejmuje posługę animacji śpiewu, modlitwy czy przygotowania liturgii. Poza tym w spotkaniach biorą udział osoby, które składają swoje świadectwa - są doświadczeniem żywej wiary. Tematem drugiego dnia było poznanie człowieka i uświadomienie sobie, że w jego naturę wpisany jest grzech i potrzeba odkupienia. Kolejne, środowe, spotkanie będzie próbą wskazania na osobę Jezusa Chrystusa jako Tego, który jest jedynym Zbawicielem. Cykl rekolekcyjnych nauk zakończy w czwartek uroczysta Eucharystia, która będzie także osobistym aktem zawierzenia Chrystusowi. "Bóg ma dla nas propozycję zbawienia, która przekłada się na nasze konkretne życie. Każdy potrzebuje poczucia tego, że Bóg go prowadzi." - mówi ks. Mikulski. Czy Bóg może pomóc w znalezieniu pracy albo wtedy, gdy człowiek zagubi się w otaczającej go rzeczywistości? Odpowiedzi na te pytania pomaga znaleźć czas adwentowego skupienia i organizowane rekolekcje. Spotkania w parafii św. Maksymiliana Kolbego zaczynają się zawsze o godz. 19.00.

Ks. Jan Mikulski od jesieni ubiegłego roku jest odpowiedzialny za wszystkie kręgi Kościoła Domowego w Polsce i poza granicami - w Kanadzie, USA, Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie i Białorusi.

Autor: Marcin Jarzembowski - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy