wtorek, 7 lipca 2020 r.

Ks. Abp Henryk Muszyński odzaczony medalem

Podczas okolicznościowego spotkania zorganizowanego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie z okazji 10. rocznicy posługi Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Metropolita Gnieźnieński został odznaczony medalem Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego. Wraz z Arcybiskupem Gnieźnieńskim odznaczenie z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka odebrali również prof. Gerard Labuda oraz prof. Jerzy Król z Poznania.

Podczas wygłoszonej z tej okazji alokucji Ks. Bp Bogdan Wojtuś, nawiązując do historii Metropolii Gnieźnieńskiej, zarysował w skrócie najważniejsze wydarzenia z ostatnich 10 lat Kościoła Gnieźnieńskiego. Przypomniał on także, że dzisiejsze uroczystości rocznicowe mają swoją szczególną wymowę, gdyż odbywają się w miejscu, gdzie 10 lat temu Nuncjusz Apostolski w Polsce - Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk odczytał wobec zgromadzonego Episkopatu bullę Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus, reorganizującą strukturę Kościoła Katolickiego w Polsce.

Z okazji rocznicowych uroczystości Wydawnictwo Prymasowskie Gaudentinum wydało okolicznościowy album, który został zaprezentowany podczas spotkania. Zawiera on bogato ilustrowaną i dokładnie zebraną dokumentację najważniejszych wydarzeń i inicjatyw, które zostały podjęte w Kościele Gnieźnieńskim od roku 1992 aż do chwili obecnej. Zgromadzeni Goście wysłuchali także montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez grupę kleryków z gnieźnieńskiego Seminarium.

Na zakończenie spotkania Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński podziękował wszystkim kapłanom i wiernym świeckim, którzy mieli swój udział w kształtowaniu najnowszej historii Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

W Słowie Bożym wygłoszonym podczas uroczystej Mszy świętej, sprawowanej w Bazylice Prymasowskiej, Metropolita Gnieźnieński wezwał w sposób szczególny do dziękczynienia za pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Gniezna w 1997 roku oraz do Bydgoszczy w 1999 roku, a także za zakończony w grudniu 2000 roku III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Do najważniejszych zadań, stojących obecnie przed Kościołem Gnieźnieńskim, Ksiądz Arcybiskup zaliczył: współpracę kapłanów z wiernymi świeckimi, odnowienie życia religijnego w polskich rodzinach, ożywienie liturgii, rozwój duszpasterstw specjalistycznych, zwłaszcza zaś duszpasterstwa młodzieży. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Arcybiskup Muszyński otrzymał życzenia od przedstawicieli władz samorządowych, grup zawodowych, środowisk naukowych i kulturalnych, kapłanów i wiernych świeckich przybyłych z terenu całej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Polecamy