poniedziałek, 16 września 2019 r.

Stanowisko Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej w sprawie wyborów samorządowych

Mając na uwadze aktualną sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju, w trosce o nasz wspólny dom, Polskę i przyszłość naszych rodzin, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej czuje się w obowiązku do zajęcia stanowiska w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

1. Uważamy za niezwykle ważne zaangażowanie się w nadchodzące wybory wszystkich osób, które utożsamiają się z potrzebą realizacji nauki społecznej Kościoła w naszym państwie, społeczeństwie i własnym środowisku.

2. Należy mądrze i właściwie wykorzystać wszystko to, co łączy środowiska prawicowe:
- umiłowanie wartości patriotycznych i narodowych - wiodąca rola rodziny w społeczeństwie
kultura, oświata i tradycja oparte na wartościach chrześcijańskich
- podmiotowe traktowanie i szacunek do każdej osoby ludzkiej, zwłaszcza wobec wszystkich zagrożeń ekonomiczno-społecznych związanych z transformacją gospodarczo-ustrojową.

3. Od członków środowisk i ugrupowań prawicowych oczekujemy:
- jedności w wyborach, czyli stawiania dobra i wspólnych wartości nad partykularyzmem i podziałem
- mądrości, autentyczności i kompetencji połączonych z dużą wrażliwością społeczną
- stałej umiejętności dialogu, zwłaszcza w najtrudniejszych kwestiach, jako niewzruszonej zasady wspólnego porozumiewania i działania
- szerokiego spojrzenia na sprawy państwowe, społeczne i gospodarcze ponad interesem własnym i swojego środowiska
- dostrzegania poza własnymi ugrupowaniami ludzi mądrych, prawych i wrażliwych na ludzkie sprawy, jako kandydatów do władz samorządowych

"Abyśmy byli jedno"... Ordynacja wyborcza daje szansę zwycięstwa silnym ugrupowaniom. Jest nas wielu i znacznie więcej nas łączy, niż dzieli. Idźmy razem do wyborów. Zwyciężymy.

Polecamy