piątek, 3 lipca 2020 r.

Konferencja Rejonowa w Gnieźnie

"Współczesne czasy zmuszają nas do pogłębienia świadomości eklezjalnej, do stałej formacji i dawania świadectwa" - powiedział Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński w czasie odbywającej się w dniu dzisiejszym w Gnieźnie Rejonowej Konferencji dla duchowieństwa.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10.00 w budynku Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Uczestnicy wzięli udział w modlitwie brewiarzowej, po której nastąpiła zasadnicza część obrad. We wprowadzeniu Metropolita Gnieźnieński ukazał szersze tło przyszłorocznego programu duszpasterskiego, zawartego w słowach: "Kontemplacja oblicza Syna Bożego". Podkreślił przy tym jego związek z treścią programu ogólnopolskiego: "Kontemplować, to znaczy umiłować Chrystusa (…), zwłaszcza tego obecnego w liturgii, mającej potem przełożenie na konkretne postawy świadectwa dawanego własnym życiem".

Szczegółowe zagadnienia przyszłorocznego programu przedstawił ks. bp B. Wojtuś. Wśród wskazań praktycznych wymienił on miedzy innymi:
a) powstawanie szkół modlitwy, zwłaszcza w większych ośrodkach diecezji,
b) rozwój duszpasterstwa róż różańcowych,
c) powstanie w Bydgoszczy grupy liderów - wolontariuszy, którzy będą pomagali bezrobotnym,
d) wprowadzenie w życie uchwał III Powojennego Synodu AG dotyczących liturgii (Msza św. niedzielna co 1,5 godziny, ujednolicenie postaw liturgicznych, I Komunia święta dzieci tylko w niedzielę, itp.),
e) wprowadzanie Liturgii Godzin do parafii,
f) organizowanie dni skupienia dla narzeczonych i małżonków.

Następnie zebrani kapłani wysłuchali dwóch referatów. Ksiądz prof. dr hab. Jerzy Stefański ukazał liturgię jako uobecnienie zbawczego dzieła Chrystusa, natomiast ks. prob. Kazimierz Małżeński CM podał przykłady duszpasterskiej troski o bezrobotnych. Obrady dzisiejszej konferencji zakończyły się około godziny 13.00.

Polecamy