piątek, 3 lipca 2020 r.

Warsztaty katechetyczne w Inowrocławiu

"Nie bójcie się otwierać Biblii z uczniami" - w Inowrocławiu trwają warsztaty dla katechetów. Ponad 30 katechetów bierze udział w inowrocławskich spotkaniach, które są próbą zastanowienia się nad sposobami pracy z Pismem Św. Odpowiedź jest o tyle ważna, że wczesnoszkolna nauka katechezy rzutuje na cały późniejszy okres życia religijnego. Nauczenie katechetów dogłębnej analizy przekazu biblijnego jest szansą na ciekawsze lekcje religii w szkołach.

Współczesna kultura propaguje przekaz wizualny, na rzecz słowa pisanego - wolimy oglądać niż pisać, ale "objawienie" jest napisane. Co zrobić, żeby młodzież żyła Biblią? Czytała ją i rozumiała? Warsztaty miały uświadomić katechetom, że ich interpretacja jest często chodzeniem po utartych ścieżkach. Przekaz treści biblijnych nie może się opierać na stylu kaznodziejskim - kieruje się zupełnie innymi zasadami. Część zajęć prowadzą bibliści - w Gnieźnie był to o. dr Waldemar Linke z UKSW, specjalista od Apokalipsy św. Jana, natomiast w Inowrocławiu - Piotr Waleski, doktorant UKSW. Dzięki temu uczestnicy zdobywają także szerszą wiedzę egzegetyczną. "Pochylamy się nad niewielkimi fragmentami Pisma Św. - uczymy się je czytać, żeby potem nie bać się otwierać Biblii z uczniami. Wśród młodych istnieje pragnienie czytania tekstów biblijnych - trudność polega na tym, że młodzież nie potrafi umieścić tekstu w kontekście". Nie można czytać Pisma Św. jako "czegoś" napisanego wczoraj. Trzeba odnieść pewne rzeczy do kontekstu historycznego - i ta wiedza bywa już dla uczniów nieciekawa. Warsztaty dla katechetów to szansa na przełamanie schematów i ciekawsze lekcje religii.

Autor: Marcin Jarzembowski - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy