sobota, 22 lutego 2020 r.

Dzień skupienia dla narzeczonych

W dniu wczorajszym, tj. 27 października, po raz pierwszy w Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach zorganizowano Dzień Skupienia dla Narzeczonych. Jest on ostatnim etapem przygotowania do życia małżeńskiego i przyjęcia sakramentu oraz okazją do pogłębienia więzi między przyszłymi małżonkami, a ofiarą krzyżową.

Dzień skupienia jest ukoronowaniem procesu duchowego dojrzewania młodych do podjęcia decyzji o małżeństwie. Przystępują do niego narzeczeni, którzy są duszpastersko przygotowani do sakramentu. Podczas tego ostatniego etapu młodzi uczestniczą we Mszy Świętej, prelekcjach i spotkaniach z rówieśnikami. To także dobra sposobność do omówienia zagadnień związanych z sakramentem pokuty w życiu narzeczonych, a potem małżonków oraz istotnych zagadnień związanych z przyjęciem sakramentu małżeństwa. Jednym z prelegentów niedzielnego spotkania był referent duszpasterstwa rodzinnego archidiecezji gnieźnieńskiej ks. dr Franciszek Jabłoński, który wygłosił słowo o tym, jak przeżyć liturgię małżeńskich zaślubin, by wszystkie symbole Eucharystycznego obrządku były czytelne i świadome. Druga prelekcja, "Dobrze przeżyte narzeczeństwo - dobrym startem do życia małżeńskiego", pozwoliła młodym raz jeszcze nazwać to, co jest grzechem i to, co jest dobrem życia we wspólnocie ciała i ducha. Abp Henryk Muszyński pochwalił inicjatywę, którą podjęli ojcowie z Markowic. "Ludzie nie myślą dziś w kategoriach sakramentalnych, ale doświadczalnych. Małżeństwo w tym pierwszym wymiarze to przedłużenie wspólnoty, jaka istnieje między Chrystusem, a Kościołem. Narzeczeństwo to okres niesłychanie ważny - okres docierania charakterów, poszukiwania klucza do wspólnego trwania w radościach i smutkach." Dzień skupienia jest dla młodych nie tylko nauką, ale także możliwością nawiązania dialogu ze swoimi rówieśnikami. Ojcowie z Markowic chcą zaszczepić tradycję takich spotkań na Kujawach - w Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju, której figurę koronował w 1965 r. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński.

Autor: Kasia Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy