czwartek, 27 lutego 2020 r.

"Farmaceuci bez granic"

Bydgoski oddział stowarzyszenia "Farmaceuci bez Granic" niesie pomoc humanitarną najuboższym mieszkańcom regionu już od 20 lat. Początki organizacji sięgają wczesnych lat 80., kiedy dzięki zaangażowaniu działaczy zdelegalizowanego związku - głównie z Akademii Techniczno-Rolniczej - i grupy farmaceutów powstał w parafii Św. Trójcy Punkt Apteczny "Solidarność". Wolontariuszy wspierał ówczesny proboszcz ks. prałat Jerzy Gołębiewski, po jego śmierci miejsce w stowarzyszeniu zajął ks. kanonik dr Bronisław Kaczmarek.

W 1992 r. grupa pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie założyła w Polsce oddział międzynarodowego stowarzyszenia "Farmaceuci bez Granic", którego centrala mieści się we francuskiej miejscowości Clermont Ferrnand. Obecnie do stowarzyszenia należy ponad 200 osób, które są zrzeszone w 10 oddziałach w całej Polsce - bydgoska grupa jest jedną z najprężniej działających w kraju. Z biegiem lat grono darczyńców poszerzało się - dziś wśród nich znajdują się zakłady i spółdzielnie farmaceutyczne, hurtownie leków, apteki oraz osoby prywatne.

Punkt Apteczny, działający przy bydgoskiej parafii, prowadzi dyżur raz w tygodniu. We wtorki, między godziną 17.00 a 19.00, każdemu pacjentowi, który przyjdzie do apteki są wydawane leki - bezpłatnie i na receptę. Potrzebujących przybywa - trudy życia, bezrobocie, bieda powiększają grono schorowanych ludzi, których rzadko stać na zapewnienie sobie drogiego leczenia. Ofiarodawcy przekazują na rzecz stowarzyszenia pełnowartościowe leki, które mają uszkodzone opakowania lub krótki termin ważności. Polscy farmaceuci znajdują też wsparcie u swoich francuskich przyjaciół - głównie z okolic Tulonu. We wrześniu dotarł do Bydgoszczy kolejny transport leków, który znacznie zasilił punkt apteczny przy parafii Św. Trójcy. Stowarzyszenie "Farmaceuci bez Granic" zostało wyróżnione statuetką Gallena oraz certyfikatem z tytułem Aptekarza Roku 2001 za długoletnią działalność charytatywną. Oddział bydgoski wspiera proboszcz parafii Św. Trójcy ks. Bronisław Kaczmarek, który zupełnie bezinteresownie udostępnia pomieszczenie do prowadzenia punktu aptecznego. W październiku ubiegłego roku został zakończony gruntowny remont apteki, którą ks. proboszcz poświęcił, życząc wolontariuszom "owocnego służenia potrzebującym".

Autor: Marcin Jarzembowski - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy