piątek, 28 lutego 2020 r.

Festiwal nauki w PWSD w Gnieźnie

W dniu dzisiejszym w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie odbywa się V Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, którego organizatorem jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Collegium Europaeum Gnesnense. W godzinach przedpołudniowych w auli Seminarium miał miejsce wykład inauguracyjny Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, następnie zaś P. Aleksandra Boroń zaprezentowała odczyt pt.: Edukacja wielokulturowa - teoria i praktyka. W dniu dzisiejszym przewidziane są również inne wykłady: Młodzież i integracja europejska - P. Agnieszka Cybal-Michalska, Jedność teatru i jedność Europy - P. Krzysztof Kurek, Wolność i duch powinności. Twórcze napięcie w kulturze dawnej Rzeczpospolitej - P. Barbara Judkowiak oraz Rzymskie podwaliny integracji europejskiej - P. Witold Sobczak. Poza tym w holu seminaryjnym prezentowana jest wystawa wyników ratowniczych badań archeologicznych na terenie budowy Collegium Europaeum Gnesnense z lat 2001 - 2002.

W spotkaniu uczestniczą: Ks. Arcybiskup Henryk Józef Muszyński - Metropolita Gnieźnieński, Ksiądz dr Wojciech Polak - Rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektorzy banków, dyrektorzy ośrodków kultury, przedstawiciele świata nauki i kultury, profesorowie Gnieźnieńskiego Seminarium oraz alumni Seminarium i młodzież z Collegium.

Jutro na gnieźnieńskim rynku o godz. 10.00 przewidziany jest pokaz multimedialny, któremu towarzyszyć będzie muzyka etniczna południowej Europy, wykonywana na żywo przez zespół instrumentalny Lautari. Prezentacja, która dotyczyć będzie klasztorów monastycznych Grecji i Bułgarii, zostanie opatrzona komentarzami oraz fotografiami stanowiącymi plon i dokumentację studenckich wypraw naukowych.

mb

Polecamy