sobota, 22 lutego 2020 r.

Konwój na Litwę

Z Bydgoszczy wyruszył konwój z darami dla Polaków mieszkających na Litwie.

Transport z pomocą charytatywną dla polskiego domu dziecka w Podbrodziu przygotował ks. senior Tadeusz Kiełczewski, który od wielu lat zaangażowany jest w dzieło materialnego i duchowego wsparcia dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Kapłan zmobilizował też środowiska bydgoskie, które pomagają szkołom na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Estonii, zbierając odzież, środki czystości, podręczniki, a także uczestnicząc w różnych akcjach dyplomatycznych. Ponad tona ofiarowanych darów wesprze jedyny polski sierociniec na Litwie.

Podbrodzie - docelowa stacja konwoju - leży 40 km na północny-wschód od Wilna. Znajduje się w nim dom dziecka, w którym przebywa ponad 250 sierot. Dzieci mieszkają w bardzo trudnych warunkach - strona litewska zapewnia im jedynie wyżywienie, o ogrzewanie, remonty, wyposażenie czy pomoce naukowe dyrekcja placówki musi zabiegać sama. Liczy się każda pomocna dłoń - tym bardziej ta, którą wyciągają rodacy. Pomoc materialna, którą zorganizował ks. Kiełczewski, pokryje częściowe zapotrzebowanie - zwłaszcza przed nadchodzącą zimą. Nie mniej ważna jest posługa duchowa - ks. Tadeusz odprawił m.in. Mszę Świętą w kościele w Podwiewiórce, który ma dla Polaków szczególne znaczenie. W tej XVIII-wiecznej świątyni został ochrzczony marszałek Józef Piłsudski. Podczas podróży jednym ze stałych miejsc postoju jest Kaplica Ostrobramska w Wilnie, gdzie ks. senior sprawuje Eucharystię w języku polskim. Nie może się też obejść bez uroczystej celebry w jedynej polskiej parafii na Litwie - Św. Ducha. Posługa duchowa i narodowa to ważny aspekt każdej wyprawy na Wschód. Mieszkający tam Polacy potrzebują moralnego wsparcia, zapewnienia o modlitwie i pamięci.

Ks. Tadeusz Kiełczewski przyczynił się także do powstania w Rezekne na Łotwie Polskiej Średniej Szkoły Ogólnokształcącej. 2 września 2002 r. tamtejsze władze podniosły status szkoły - z podstawowej do średniej. Było to możliwe dzięki zorganizowaniu odpowiedniego - naukowego wyposażenia tej placówki. 7 lat temu zaproszono pierwszy turnus łotewskich dzieci na kolonie do Bydgoszczy. W Rezekne, Rzeżycy, mieszka najwięcej osób polskiej narodowości. Miasto liczy 42 tys. mieszkańców - z czego blisko 15% stanowią Polacy. Dzięki stałemu wsparciu i częstym kontaktom z rodakami na Łotwie, niemal każdy wie, gdzie leży Bydgoszcz. Podczas Mszy Św., odprawianej na uroczystość otwarcia nowej szkoły w Rezekne, u księdza Tadeusza zrodziła się myśl, by ufundować jej nowy sztandar. Plan został zrealizowany - sztandar zostanie przywieziony do Rzeżycy 16 listopada na święto Odzyskania Niepodległości. Dyrekcja szkoły przygotowuje wielką uroczystość jego poświęcenia podczas Mszy Św. w katedrze, którą prawdopodobnie zaszczycą swoją obecnością Ambasador RP na Łotwie Tadeusz Fiszbach oraz Konsul Marek Kurenda. Ks. senior Tadeusz Kiełczewski od 19 lat przebywa na emeryturze diecezjalnej - mimo tego, znajduje w sobie wiele siły i samozaparcia, by regularnie organizować transporty z pomocą charytatywną oraz włączać się w różne działania dyplomatyczne. Październikowy konwój jest kolejnym w tym roku. Następny - już w listopadzie.

Autor: mj

Polecamy