środa, 19 lutego 2020 r.

Msza na rozpoczęcie tygodnia miłosierdzia

W bydgoskim kościele p.w. Św. Józefa odprawiono uroczystą celebrę dla przedstawicieli parafialnych grup charytatywnych. Była ona okazją do podsumowania działalności Caritas w dekanatach bydgoskich.

Sprawujący Eucharystię ks. Roman Mrosczok, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, przywołał wspomnienie dwóch świętych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II - brata Alberta Chmielowskiego i siostry Faustyny Kowalskiej - świętych, których treścią życia było głoszenie wszechmocy Miłosierdzia Bożego. Nawiązał też do tegorocznej wizyty Papieża w Polsce i poświęcenia kościoła Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Te wydarzenia pozwalają nam zrozumieć, że prawda o potrzebie miłosierdzia w życiu chrześcijanina - w ocenie Ojca Świętego - ma wyjątkową rangę i stanowi o istocie wiary. O znaczeniu miłosierdzia mówił też w rozmowie z KAI abp Henryk Muszyński. Metropolita uważa, że przesłanie miłosierdzia przychodzi we właściwym momencie, kiedy wielu ludzi poddaje się zniechęceniu czy frustracji, jakie niosą dzisiejsze czasy. Jest znakiem nadziei. Arcybiskup odniósł się także do problemu eutanazji, który zamyka się w fałszywym pojmowaniu miłosierdzia. "Miłosierdzie to nie jest tylko współczucie. To ratowanie człowieka, jego godności". Każdy z nas jest zobowiązany do niesienia miłosierdzia poprzez współczucie oraz pomoc, której najbardziej potrzebują osoby cierpiące. Człowiek zrozpaczony potrzebuje nadziei, człowiek wątpiący obecności drugiego człowieka, a człowiek cierpiący uśmierzenia bólu. Żadne współczucie nie może usprawiedliwiać skazania ludzkiego życia, bo to jest uzurpowanie sobie prawa Bożego.

Ks. Roman Mrosczok podsumował także działalność bydgoskiej Caritas. W bydgoskich dekanatach działają dwie stołówki dla ubogich i bezdomnych, które każdego dnia wydają około 460 obiadów. Funkcjonuje też 5 świetlic, do których uczęszcza w sumie 170 dzieci. Z okazji świąt parafie wydają ponad 6500 paczek, a w Wigilii dla samotnych lub ubogich uczestniczy 930 osób. Parafie przeznaczyły 21730 złotych na wyprawki dla dzieci i młodzieży, a 26020 złotych na obiady dla nich. Na kolonie i inne formy wypoczynku wyjechało około 1300 dzieci. Dotkniętych klęską powodzi w Czechach wsparto kwotą 18493 złotych. W Centrum Pomocy Bezdomnym Betlejem prowadzona jest na szeroką skalę terapia dla osób uzależnionych od alkoholu. Sprawą priorytetową jest pomoc dla dzieci i młodzieży. Caritas otworzyła w tym roku pracownię komputerową, zorganizowała też kursy przygotowujące do matury, kursy informatyki i angielskiego. W Bydgoszczy przy parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników działa hospicjum, które swoją opieką obejmuje około 30 osób miesięcznie na oddziale stacjonarnym i około 100 w opiece domowej.

Autor: mj

Polecamy