środa, 19 lutego 2020 r.

Powstało Forum Świętego Wojciecha

Forum Świętego Wojciecha, zrzeszające ruchy i stowarzyszenia katolickie, które chcą wnieść swój wkład w proces integracji Europy, 1 października zainaugurowało działalność. Będzie ono miejscem refleksji nad kształtem przyszłej Europy oraz pracy nad wkładem polskiego chrześcijaństwa w jej budowę. Jedną z pierwszych inicjatyw Forum jest zwołanie wiosną przyszłego roku "współczesnego Zjazdu Gnieźnieńskiego" środowisk katolickich, aby u grobu św. Wojciecha przedyskutować wszystkie "za" i "przeciw" integracji Polski z Unią Europejską.

Zebranie założycielskie i wybory władz Forum odbyły się w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej. O ich wynikach poinformowano następnie na konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego Forum Piotra Cywińskiego, jego zastępcy Radosława Krawczyka oraz członka Rady Forum Marcina Przeciszewskiego.Piotr Cywiński stwierdził, że powołanie Forum jest odpowiedzią na wołanie Jana Pawła II do Polaków: "Przestańcie się lękać". Zauważył przy tym, że choć część środowiska katolickiego w Polsce sprawia wrażenie zalęknionego perspektywą wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, to jednak większość tych lęków ma podłoże nie tyle religijne, co społeczno-ekonomiczne. Z religią natomiast związane są lęki natury etycznej o poszanowanie godności osoby ludzkiej w podejmowanych przez Unię decyzjach. Zdaniem Cywińskiego, polskie społeczeństwo ma postawę roszczeniową wobec Unii Europejskiej, pytając tylko: "Co będziemy z tego mieli?". Tymczasem zamiarem Forum jest skupienie się na tym, "co my możemy dać Europie". Cywiński zaprzeczył też sugestiom dziennikarzy, jakoby Forum chciałoby dawać odpór wrogom integracji z UE. "Jeśli się chce mieć wrogów, to tworzy się twierdzę, a nie forum, czyli miejsce spotkania" - replikował, wyjaśniając, że Forum jest skierowane także do tych, u których nastąpił "przerost zastrzeżeń nad nadzieją". Wtórował mu Marcin Przeciszewski, który podkreślił, że Forum nie jest zgromadzeniem euroentuzjastów i zaprasza do swych prac także tych, którzy mają mnóstwo wątpliwości. Odwołując się do wypowiedzi Prymasa Polski kard. Józefa Glempa o wstąpieniu do Unii Europejskiej jako "historycznej konieczności" dla Polski, stwierdził, że jednoczenie Europy jest "historycznym procesem, który się dzieje, i my, jako chrześcijanie wezwani do przemieniania świata musimy wziąć w nim udział". "Nie może zabraknąć polskich katolików w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej" - podkreślił Przeciszewski. Wyjaśnił też że celem Forum jest również stworzenie grupy ludzi świeckich współdziałających z "bardzo jasnym głosem" Episkopatu Polski na temat integracji naszego kraju z UE, wyrażonym w komunikacie z 21 marca br. Radosław Krawczyk zauważył, że Forum stanowi dla środowisk katolickich propozycję pomocy w pracy formacyjnej w sprawie UE. Zapowiedział jednocześnie podjęcie trzech inicjatyw w tym kierunku. Pierwszą będzie zwołanie wiosną 2003 r. u grobu św. Wojciecha "współczesnego Zjazdu Gnieźnieńskiego", na który zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji i ruchów katolickich, a tematem spotkania będzie problem jednoczenia się Europy. Złożą się na nie: dyskusja, praca formacyjna i modlitwa. Marcin Przeciszewski dopowiedział, że do grobu św. Wojciecha zaproszone będą zarówno te środowiska, które opowiadają się za integracją Polski z UE, jak też te, które są jej przeciwne. - Jest to zaproszenie do debaty, a nie do agitacji za wstępowaniem naszego kraju do Unii - zapewnił prezes KAI.Drugi projekt dotyczy powołania pisma Forum pt. "Europa chrześcijańska", wydawanego we współpracy z Katolicką Agencją Informacyjną. Ukazywałoby się ono jako dodatek do "Wiadomości KAI". Udostępniałoby swe łamy debacie o integracji europejskiej, o miejscu Polski w UE i roli Kościoła w procesie jednoczenia się naszego kontynentu.Trzecie przedsięwzięcie to organizowanie comiesięcznych spotkań formacyjno-dyskusyjnych na temat najtrudniejszych problemów podnoszonych przez przeciwników jednoczenia się Polski z UE. Zapraszani na nie byliby specjaliści, którzy wyjaśnialiby niejasności prawne, filozoficzne, ekonomiczne itp.Szefowie Forum ujawnili także, iż zarówno kard. Glemp, jak i abp Muszyński zachęcali jego twórców do współpracy z organizacjami katolickimi z krajów Unii Europejskiej, jak też z państw kandydujących, aby wspólnie z nimi przygotować naszą obecność w Unii. Zdaniem Radosława Krawczyka, Forum może przyczynić się do rozwiewania lęków wobec UE także za naszą wschodnią granicą. - Jako chrześcijanie nie możemy ograniczać się tylko do własnego, polskiego podwórka - stwierdził wiceprezes ForumCzłonkami założycielami Forum Świętego Wojciecha są następujące organizacje: Krajowa Rada Katolików Świeckich, Akcja Katolicka archidiecezji warszawskiej, Ruch Rodzin Nazaretańskich, wszystkie polskie prowincje Ruchu Wiara i Światło, Przymierze Rodzin, dominikańskie "Espaces", Towarzystwo "Więź", Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "Znak", Polska Fundacja im. R. Schumana, Polski Związek Kobiet Katolickich, Ruch Światło - Życie, Fundacja Dzieło Odnowy Miłości D.O.M., Katolicka Agencja Informacyjna, Instytut im. I. J. Paderewskiego, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, polskie wspólnoty ruchu Chemin Neuf, jezuicki OCIPE, Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo, warszawski i krakowski Klub Inteligencji Katolickiej a także Rada Porozumienia KIK w Polsce. Status obserwatorów przyjęli: ogólnopolska Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich oraz Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. Członkowie-założyciele zwracają się z gorącym apelem do wszystkich ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce o włączenie się w jego prace, gdyż - zgodnie z apelami papieża Jana Pawła II - w jednoczącej się Europie nie może zabraknąć polskich katolików i wartości, które wspólnota Kościoła w Polsce mogłaby wnieść do Unii Europejskiej. Obok przewodniczącego Piotra Cywińskiego (prezesa warszawskiego KIK-u) i wiceprzewodniczącego Radosława Krawczyka (z Ruchu Rodzin Nazaretańskich), w skład Rady Forum Świętego Wojciecha wchodzą następujące osoby: Krzysztof Kalinowski z Akcji Katolickiej archidiecezji warszawskiej (jako drugi wiceprezes), Zdzisław Bielecki z Fundacji Dzieło Odnowy Miłości D.O.M., Michał Drozdek z Instytutu im. I. J. Paderewskiego, Danuta Kruk z Ruchu Wiara i Światło, Zbigniew Nosowski - redaktor naczelny miesięcznika "Więź", Marcin Przeciszewski - redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej, Róża Thun z Fundacji im. R. Schumana, ks. Bogusław Trzeciak SJ z OCIPE oraz Maria Wilczek - przewodnicząca Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Z ramienia Episkopatu Polski pracom Forum patronuje abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński - jako pasterz diecezji świętowojciechowej i jako delegat Konferencji Episkopatu Polski do Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

Autor: pb (KAI)

Polecamy