środa, 26 lutego 2020 r.

Siostry Klaryski uczestniczą w procesie beatyfikacyjnym

25 października kardynał Marian Jaworski uroczyście otworzy proces beatyfikacyjny Matki Marii od Krzyża Morawskiej, fundatorki polskiej gałęzi Franciszkanek Najświętszego Sakramentu. To szczególny czas na podjęcie starań o wyniesienie s. Marii na ołtarze - w tym roku bowiem przypada 160 rocznica jej urodzin. Jeszcze przed skonkretyzowaniem się planów beatyfikacji, siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji postanowiły wznieść w Rokoszu, miejscu narodzin Ludwiki Morawskiej, krzyż i tablicę pamiątkową. Dzięki usilnym staraniom otrzymały od wójta gminy Słupca działkę, którą 22 sierpnia tego roku uroczyście poświęcił bp Bronisław Dębowski. Kolejnym krokiem było doprowadzenie do otwarcia procesu - we wrześniu specjalna komisja Episkopatu Ukrainy wydała przychylną decyzję. Siostra Maria Bonawentura Pawęzka z bydgoskiego konwentu została członkiem komisji historycznej. Jak wyznaje w rozmowie z KAI "wybiła ta godzina, w której życie ukryte z Chrystusem będzie ukazane w chwale." S. M. Bonawentura od dłuższego czasu przygotowuje dokumentację do procesu. Pierwszym etapem analizy jest zebranie wszystkich pism Matki Marii. Należą do nich rękopisy, teksty źródłowe oraz dokumenty o charakterze ściśle historycznym. Podczas procesu beatyfikacyjnego badana jest także sprawa kultu - w przypadku Matki Marii od Krzyża obserwuje się wzrastającą sławę Jej świętości. Od czasu śmierci Matki, czyli 1946 r., jak długo istniał założony przez nią klasztor we Lwowie, nikt poza siostrami nie mógł nawiedzać grobu, gdyż znajdował się on na terenie objętym klauzulą papieską. Potem nastał czas reżimu totalitarnego - dopiero ostatnie lata zmieniły sytuację. Obecnie każdego miesiąca przy sarkofagu gromadzą się wierni i uczestniczą we Mszy Św. Wiele osób za wstawiennictwem Matki Marii doznało licznych łask. Kościół wymaga także, by kandydat do beatyfikacji odznaczał się w swoim życiu cnotami charakteru w stopniu heroicznym. S. M. Bonawentura w swojej książce "Życie i dzieło" dokładnie opisuje drogę duchowego rozwoju przyszłej świętej. Dostrzega ciągłą aktualność problemów, z którymi walczyła Matka u progu XX w., i z którymi zmagają się dzisiejsze siostry oraz duchowieństwo - trudny dar wolności, patriotyzm w dobie przystępowania Polski do Unii Europejskiej, wyzwania postmodernizmu czy narastająca stopniowo niewiara.

Siostry z bydgoskiego zgromadzenia Klarysek od Wieczystej Adoracji głęboko zaangażowały się w proces beatyfikacyjny. Bp Marian Buczek - postulator procesu - chce, by najmłodsze pokolenie nowicjuszek przyjechało do Lwowa na otwarcie procesu. Prawdopodobnie znajdzie się tam 40 sióstr z siedmiu klasztorów Polski oraz siostry z Niemiec, Austrii, Francji oraz Ameryki i Indii.

Autor: mj

Polecamy