niedziela, 23 lutego 2020 r.

Tydzień misyjny

"Misja to głoszenie przebaczenia" - pod takim hasłem przebiegać będzie tegoroczny Tydzień Misyjny.

W orędziu - wydanym na Światowy Dzień Misyjny - Jan Paweł II podkreślił, że misja ewangelizacyjna Kościoła polega na głoszeniu Bożego miłosierdzia. To przesłanie Ojca Świętego wpisuje się w nurt działań, zmierzających ku pojednaniu ludzi różnych ras, kultur i wyznań. Misyjne dzieło Kościoła z biegiem lat wcale nie traci na ważności - wprost przeciwnie, od zakończenia Soboru Watykańskiego II - a więc od ponad 30 lat - liczba tych, którzy nie znają Chrystusa i nie należą do Kościoła podwoiła się.

Obchody Tygodnia Misyjnego są animowane przez poszczególne wspólnoty na wiele różnych sposobów, jednak stałym elementem, który skupia wokół siebie ludzi oddanych idei ewangelizacji, jest modlitwa. Jak mówi ojciec Grzegorz Kosielski, prowincjał Zgromadzenia Ducha Świętego, "to czas budzenia świadomości misyjnej i uświadomienia sobie, że potrzeba głoszenia Dobrej Nowiny jest aktualna nie tylko w Afryce czy Ameryce, ale coraz częściej na naszych osiedlach. Mówi się o Polsce katolickiej, chociaż - tak naprawdę - Kościół czasami ma trudności, by dotrzeć do niektórych środowisk w wymiarze parafii czy diecezji". Potrzeba misji jest niezwykle pilna - warto wesprzeć nowe powołania modlitwą, zanoszoną w intencji wszystkich misjonarzy. Obecnie na placówkach zagranicznych przebywają tysiące duchownych, oddanych sprawie głoszenia zbawienia na nowych obszarach. Zapotrzebowanie jest ciągle duże, a praca misyjna nie zawsze doceniana przez miejscowe władze. O ile głośny był ostatnio przypadek biskupa Jerzego Mazura, któremu zabroniono powrotu do Rosji, o tyle podobne wypadki w wymiarze misyjnym są mało znane - co nie znaczy, że rzadsze. W październiku powróci do Europy jeden z braci pracujących w Meksyku, któremu odmówiono przedłużenia wizy - podobno jego praca wśród Indian była "źle postrzegana" przez lokalne władze. Ojciec Święty postuluje, by trud związany z dziełem ewangelizacji zawierzyć Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Misji - by za Jej pośrednictwem odkrywać, głosić i dawać świadectwo Bożej Miłości. "Bez wiary nie można podobać się Bogu" - mówi Pismo Święte. Tydzień Misyjny, skłaniający ku głębszej modlitwie, pozwala także na poznanie naszego osobistego powołania do realizacji słów Chrystusa w życiu codziennym. Jak zauważa abp Henryk Muszyński: "Każdy z nas jest na mocy chrztu misjonarzem, każdy z nas jest odpowiedzialny za budowanie wspólnoty wyznaniowej we własnej parafii. Powołanie misyjne to szczególny charyzmat - nie wszyscy kapłani wytrzymują napięcia panujące w innym świecie, gdzie nikt im niczego nie broni, ale też w niczym nie pomaga. Niektórych pociąga chęć przygody - kiedyś ja sam widziałem siebie na misjach."

Autor: Kasia Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy