czwartek, 27 lutego 2020 r.

Warsztaty dla bezrobotnych

Warsztaty dla bezrobotnych są kolejnym etapem przygotowania do XXI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

"Składając dziękczynienie Bogu za możliwość życia w demokratycznym państwie Kościół z uwagą obserwuje przemiany społeczne, które dokonują się w naszej Ojczyźnie. Obok aspektów pozytywnych przynoszą one także wiele zjawisk niepokojących. Rosnące w lawinowym tempie bezrobocie (...) jest jednym z tych efektów transformacji, obok których nie można przejść obojętnie. Bezrobotni (...) potrzebują konkretnej i solidarnej pomocy społeczeństwa i Kościoła". Te słowa biskupa Bogdana Wojtusia są deklaracją włączenia się osób duchownych w działania, które mogą przynieść konkretną pomoc i nadzieję tym wszystkim, którzy bezowocnie poszukują pracy.

Organizatorzy kolejnego - XXI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, w myśl nauki Ojca Świętego o "potrzebie nowej wyobraźni miłosierdzia, które byłoby poza słowem - blisko konkretnego, potrzebującego człowieka", przygotowali warsztaty zatytułowane "O bezrobociu inaczej - szanse i możliwości". Odbywają się one przy współudziale kilku podmiotów - Powiatowego Urzędu Pracy, NSZZ "Solidarność" oraz bydgoskich parafii. Całemu przedsięwzięciu patronuje bp Bogdan Wojtuś. Celem spotkań jest przedstawienie najbardziej efektywnych sposobów poszukiwania pracy oraz kształtowania różnych form małej przedsiębiorczości. W wymiarze duchowym warsztaty mają dać bezrobotnym wiarę w to, że istnieje szansa na rozwiązanie ich problemów przez konsolidację sił przedstawicieli różnych kierunków życia społecznego. Warsztaty są ukierunkowane nie tylko na osoby bezrobotne, ale także na młodych ludzi, którzy ukończyli studia i nie mogą się odnaleźć w nowej rzeczywistości - w której bezlitosna walka o utrzymanie posady często odsuwa na bok poszanowanie dla drugiego człowieka. Spotkania zaplanowano w trzech terminach - pierwsze odbyło się 16 października i skupiło ponad 200 osób zainteresowanych tą tematyką. Dwa pozostałe odbędą się 22 i 24 października. Temat solidarnego współdziałania Kościoła i innych podmiotów życia społecznego w rozwiązywaniu kwestii bezrobocia będzie również jednym z tematów nadchodzącego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

Autor: Kasia Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy