środa, 26 lutego 2020 r.

Zakończenie IX Akademickich Dni Młodych

13 października uroczystym włączeniem się Bydgoszczy w ogólnopolskie obchody "Dnia Papieskiego", środowiska akademickie rozpoczęły swoje święto. Akademickie Dni Młodych po raz dziewiąty zorganizowały: Ośrodek Akademicki "Martyria", Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej "Pokolenie" oraz Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak".

Obchody studenckiego święta zaczęły się 13 października i trwały przez cały tydzień. W tym czasie młodzież bardzo odczuwalnie zaistniała w środowisku miasta i całego regionu. Najważniejszym punktem obchodów był "Dzień Papieski", który miał w Bydgoszczy swój szczególny charakter. Młodzież czuwała nad licytacją "anielskich dzieł sztuki", zaprosiła do hali widowiskowo-sportowej wszystkich Aniołów - czyli mieszkańców regionu, którzy noszą takie nazwisko, ugościła ich anielskim ciastem i wpisała do kroniki miasta. Studenci gościli też w bydgoskiej filharmonii i teatrze, uczestniczyli w rekolekcjach, które prowadził znany wrocławski duszpasterz - ks. Orzechowski. Przyjechał on na zaproszenie studentów, którzy zetknęli się z jego naukami w czasie forum poprzedzającego kolejną akademicką pielgrzymkę na Jasną Górę. Rekolekcje księdza Orzechowskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem - tym bardziej, że podczas wieczornych spotkań nakłaniał on młodych ludzi do poszukiwania prawdziwego szczęścia, sukcesu i sensu życia blisko Boga. W dzisiejszym świecie, w którym często promowane są wartości sprzeczne z kodeksem moralnym, takie rekolekcje są ważnym drogowskazem dla tych wątpiących czy już zagubionych. Ks. Orzechowski większą część życia, bo ponad 33 lata, towarzyszył młodzieży licealnej, a potem studenckiej. Jak sam z radością przyznaje - wielu młodych szuka teraz odpowiedzi na nurtujące ich pytania w różnych duszpasterstwach akademickich - być może jest to efektem coraz lepszej katechezy, którą prowadzi się w szkołach. W programie IX Akademickich Dni Młodych znalazł się także zjazd absolwentów ze wszystkich ośrodków akademickich w Bydgoszczy, które prowadzą swoje duszpasterstwa już od 35 lat. Obchody zakończyły się uroczystą Mszą Św. inaugurującą nowy rok akademicki.

Autor: Kasia Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy