środa, 12 sierpnia 2020 r.

Filia Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia

W parafii św. Mateusza w Bydgoszczy otwarto pierwszą w Polsce Filię Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia przy Human Life. Założycielami gdańskiej centrali są Ewa i Lech Kowalewscy, którzy promują prawo do życia człowieka - od poczęcia do naturalnej śmierci. Starają się także wpływać na władze państwowe, by to prawo szanowały i by w jego obronie stawały - zwłaszcza u progu wejścia do wspólnej Europy.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia jest dziełem patronowanym przez Human Life International - organizację międzynarodową stojącą na straży praw człowieka, od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Została ona założona na fundamencie nauki kościoła katolickiego - głównie encykliki "Evangelium Vitae". Organizacja zrzesza ponad 7 tysięcy członków, którzy kontaktują się ze sobą na drodze korespondencyjnej. Być może w Bydgoszczy odbędzie się pierwsze oficjalne spotkanie obrońców praw człowieka. Nowo otwarty ośrodek jest swoistym eksperymentem - jeżeli znajdą się chętni do jego tworzenia, państwo Kowalewscy pomyślą o "ekspansji" na cały kraj. Członkiem klubu może zostać każdy, komu nieobce są problemy dotyczące aborcji czy eutanazji. Istniejące kręgi dyskusyjne pozwalają na przedyskutowanie wielu niejasnych i drażliwych spraw, uczą sztuki skutecznego argumentowania za ludzkim życiem. Jak podkreśla Ewa Kowalewska, prowadzona przez nią organizacja nie jest grupą charytatywną, ale instytucją o charakterze edukacyjnym - udostępnia materiały, kształci, rozwiewa wątpliwości. Dlaczego akurat w Bydgoszczy powstała pierwsza w Polsce Filia Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia? Założyciele szczególnie chwalą sobie duszpasterską posługę księdza Piotra Wencla, który wystąpił z inicjatywą pomocy i otwarcia drzwi parafii św. Mateusza dla wszystkich chętnych, którzy zechcą zabrać głos w obronie życia. Ksiądz Wencel na co dzień styka się z problemami niechcianych dzieci - pracuje na stanowisku asystenta kościelnego w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym im. Jana Pawła II Caritas w Bydgoszczy. Ośrodek, który w tym roku obchodził 4-lecie swojego istnienia, zajmuje się wyborem i przygotowaniem rodzin adopcyjnych i zastępczych, wsparciem samotnych kobiet i dziewcząt w ciąży oraz udzielaniem porad psychologiczno-pedagogicznych dla wszystkich rodzin, będących w potrzebie.

Autor: mj

Polecamy