środa, 12 sierpnia 2020 r.

Obrady Rady Duszpasterskiej w Bydgoszczy

W Bydgoszczy obradowała Rada Duszpasterska Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Głównym punktem obrad była ocena programu duszpasterskiego za miniony rok. Radzie złożonej z przedstawicieli kurii i wiernych świeckich przewodniczył ks. abp Henryk Muszyński.

Tematem ubiegłorocznych działań rady była kontemplacja oblicza Chrystusa jako człowieka, czyli antropologia chrześcijańska. Program miał wiele wątków - był rozpisany na formację biblijną, rodzinną, a nawet młodzieżową. Rada dyskutowała tez program na nadchodzący rok. Będzie nim kontemplacja oblicza Chrystusa - ale tym razem jako Boga. Skupiono się też na liturgii i oczekiwaniach, jakie mają wobec niej osoby świeckie oraz kapłani. Priorytetowym zadaniem rady będzie w tym zakresie pogłębienie świadomości przeżywanej Eucharystii oraz znalezienie sposobów na ożywienie liturgii, czynny udział w niej wiernych. Metropolita Gnieźnieński zabrał także głos w sprawie Radia Maryja - jak podkreślił - "jest to problem naszej archidiecezji". Nie chciał jednak wypowiadać się szerzej na ten temat, który będzie w najbliższej przyszłości przedmiotem dyskusji między zainteresowanymi biskupami, do których On sam należy.

Autor: mj

Polecamy