środa, 12 sierpnia 2020 r.

Z uśmiechem do szkoły - podsumowanie

Wakacyjna akcja pomocy dzieciom i akcja "Z uśmiechem do szkoły" - bydgoska Caritas podsumowuje swoją letnią działalność.

Po raz kolejny biuro Caritas i miejscowe parafie zorganizowały letni wypoczynek dla blisko 2 tysięcy dzieci z Bydgoszczy. Pieniądze na kolonie pochodziły z wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, czyli sprzedaży słynnych świec Caritas. Budżet wakacyjnej akcji zasiliły też pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych, przekazane przez Kuratorium Oświaty.

Pomoc ta skierowana była głównie do dzieci pochodzących z najuboższych rodzin, często dysfunkcyjnych bądź patologicznych. Szanse na wypoczynek znalazły także dzieci z bydgoskiego Pogotowia Opiekuńczego. Zorganizowano cztery dziesięciodniowe turnusy kolonijne. W Dziwnowie nad morzem przebywały młodsze dzieci - głównie ze szkół podstawowych - ich wypoczynek był połączony z nauką języka angielskiego. Młodzież z gimnazjum spędziła wakacje w Okoninach Nadjeziornych. Pomocą wychowawczą służyli wolontariusze - nauczyciele z wielu bydgoskich szkół oraz studenci.

Akcja "Z uśmiechem do szkoły" trwała od początku lipca aż do końca wakacji. W tym czasie do bydgoskich parafii rozprowadzono cegiełki o nominałach 1, 2, 5 i 10 złotych. Były one jednocześnie losami - każda z cegiełek będzie brała udział w losowaniu nagród, m.in. wycieczki do Lourdes. Połowa zebranych przez każdą parafię pieniędzy pozostała w jej budżecie - druga połowa trafiła do biura Caritas. Te fundusze zostaną przekazane na dofinansowanie najbiedniejszych parafii, które wcześniej wystąpiły z prośbą o pomoc. Na dzień obecny udało się zebrać 22 696 złotych, z czego 11 348 złotych trafiło do Caritas. Za zebrane pieniądze zakupiono głównie podręczniki, czyli tę najdroższą część szkolnej wyprawki. Tegoroczna kwota stanowi zaledwie połowę tych funduszy, które udało się zebrać w roku ubiegłym. Ks. Roman Mroszczok, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, jako jeden z powodów podaje "konkurencyjność" innych akcji - jak chociażby pomocy powodzianom w Czechach, Niemczech czy Austrii. Mimo że akcja "Z uśmiechem do szkoły" została już zakończona, do biura Caritas ciągle zgłaszają się ci najbardziej potrzebujący.

mj

Polecamy