sobota, 21 kwietnia 2018 r.

Finałowy Koncert organowy

Od października 2001 r. kalendarz bydgoskich wydarzeń kulturalnych wzbogacił się o kolejną cykliczną imprezę pod nazwą Bydgoskie Wieczory Organowe u Ojców Jezuitów. Podczas finałowego koncertu 17 czerwca romantyczne chorały Cezara Francka i J.S. Bacha z jezuickiego instrumentu wydobywał uznany w Polsce artysta-organista, i organmistrz Jerzy Kukla.

Organizatorami spotkań są: parafia św. Andrzeja Boboli - Ojcowie Jezuici, Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury. Ze strony Ojców Jezuitów, oprócz o. Superiora o. Mieczysława Łusiaka SJ, który pełni ogólną opiekę, w sprawy organizacyjne koncertów zaangażowany jest O. Krzysztof Haptaś SJ.

"Chorały Cezara Francka różnią się w zasadniczy sposób od chorałów Bacha - mówi Ewa Polska, pomysłodawczyni BWO, artysta-muzyk, która wraz z Jerzym Kuklą sprawuje kierownictwo artystyczne koncertów. - Po pierwsze nie są opracowaniami pieśni kościelnych, a po wtóre, nie bazują nawet na chorale gregoriańskim. Chorały, a raczej chorałowe fantazje Francka czerpią raczej z idiomu chorałowości - czyli przywołują sacrum, nastrój podniosłości, mistyki, niemalże monologują z Absolutem, z Bogiem."

Dodajmy, że comiesięczne koncerty organowe nawiązują do przedwojennej tradycji organizowania w tej świątyni (wówczas był to jeszcze kościół famy gminy ewangelickiej) koncertów symfonicznych i recitali słynnych organistów. "Koncerty (łacznie było ich 17 - przyp. aut.) przygotowywały do obchodów 100-lecia istnienia kościoła i organów. Wysłuchało ich około 7000 osób - cieszy się Ewa Polska."

Autor: Adam Jaworski - "Przewodnik Katolicki" Bydgoszcz

Polecamy