piątek, 29 maja 2020 r.

Ks. prof. A. Siemianowski - naukowy awans

6 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich, których dokonała prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Podczas tej uroczystości tytuł profesora nauk humanistycznych został nadany ks. dr. hab. Antoniemu Siemianowskiemu. Ksiądz Profesor jest wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Wydziału Teologicznego UAM. Nominacja ta jest wyrazem uznania dla Księdza Profesora za Jego długoletnią pracę na polu naukowym i dydaktycznym.

Ks. prof. Antoni Siemianowski urodził się 28 V 1930 r. w Mimowoli k. Inowrocławia. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, podjął studia filozoficzno - teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu. Po ich ukończeniu w maju 1956r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego. Po krótkiej pracy duszpasterskiej m.in. jako kapelan Sióstr służebniczek w Pleszewie, w roku 1959 rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu filozofii teoretycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat obronił w roku 1966 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy "Metafizyczna konieczność istnienia Boga według Henryka z Gandawy". W swoim dorobku Ksiądz Profesor ma publikacje naukowe i książkowe: "Człowiek i prawda" ( Poznań 1986), "Śmierć i perspektywa nadziei", (Gniezno 1992), "Człowiek i świat wartości" (Gniezno 1993), "Antropologia filozoficzna" ( Gniezno 1996), "Szkice z etyki wartości" (Gniezno 1995), "Sumienie" (Bydgoszcz 1997), "Zrozumieć miłość. Fenomenologia i metafizyka miłości" (Bydgoszcz 1998). Wśród ponad stu swoich publikacji ks. prof. Siemianowski za szczególnie wazne uznaje opracowania na temat śmierci i miłości. Obecnie pracuje nad książką o charakterze i roli filozofii jako wiedzy teoretycznej.

Autor: Lucyna Muniak - "Przewodnik Katolicki" Gniezno

Polecamy