sobota, 23 czerwca 2018 r.

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

Zgodnie z tradycją Kościoła Gnieźnieńskiego Wigilia Zesłania Ducha Świętego jest czasem święceń kapłańskich. W dniu dzisiejszym w Bazylice Prymasowskiej Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński podczas Mszy św. o godzinie 10.00 włączył 15 diakonów naszego Seminarium do wspólnoty prezbiterów. (Ich sylwetki i historię powołania przedstawialiśmy na naszej stronie przez ostatnie tygodnie - patrz poniżej)

Zostali oni wszczepieni w jedyne Kapłaństwo Jezusa Chrystusa - Dobrego Pasterza i Głowy Kościoła, by objawiać Bożą miłość w posłannictwie Nauczyciela, Kapłana i Pasterza. Kapłan jest wezwany do nieustannego głoszenia i świadczenia, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem. To w kapłanie i przez kapłana świat ma dostrzegać oblicze miłującego Ojca.

"Każde powołanie kapłańskie - jak napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w książce zatytułowanej "Dar i Tajemnica" - jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka (...), a zarazem tajemnicą Bożego Wybrania".

Obrzęd święceń miał miejsce po homilii Księdza Arcybiskupa. Najpierw wybrani na kapłanów wypowiedzieli wobec wszystkich pragnienie przyjęcia daru święceń kapłańskich i wypełnienia obowiązków z nimi związanych słowami: "Chcę... Chcę z Bożą pomocą" oraz przyrzekli szacunek i posłuszeństwo tym, którzy z woli Bożej są Pasterzami Kościoła. Następnie padli na twarz przed Bogiem i leżąc krzyżem na posadzce Katedry błagali przez wstawiennictwo Maryi i wszystkich świętych o potrzebne dla nich moce Ducha Świętego.

Najistotniejszym momentem święceń kapłańskich było nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna. W tym czasie Bóg, poprzez ręce biskupów i kapłanów zsyłał na tych młodych ludzi dary Ducha Świętego. Po modlitwie konsekracyjnej starsi bracia w kapłaństwie pomogli Neoprezbiterom założyć stuły i ornaty, po czym Ksiądz Arcybiskup namaścił ich dłonie świętym krzyżmem. Następnie podeszli ponownie do Księdza Arcybiskupa, aby z jego rąk otrzymać patenę z chlebem i kielich z winem, które posłużyły przy sprawowaniu tej Mszy świętej, którą celebrowali po raz pierwszy wraz ze swoim biskupem.

KSIĘŻA NEOPREZBITERZY:
Ks. Mariusz Byczyński
Ks. Michał Drzewiecki
Ks. Piotr Halczuk
Ks. Marcin Holak
Ks. Marek Januchowski
Ks. Marcin Kulczynski
Ks. Maciej Kulczyński
Ks. Marcin Kwiatkowski
Ks. Przemysław Kwiatkowski
Ks. Karol Łybek
Ks. Radosław Plewa
Ks. Paweł Polcyn
Ks. Maciej Przygodzki
Ks. Wojciech Retman
Ks. Daniel Zientara

Polecamy