wtorek, 18 lutego 2020 r.

Życzenia świąteczne Księdza Arcybiskupa

Umiłowana w Chrystusie Panu Rodzino Diecezjalna

Ileż prostej dobroci, rodzinnego ciepła i nowej nadziei przynoszą ze sobą Święta Bożego Narodzenia. Z jaką tęsknotą czekamy i z jaką radością witamy ewangeliczne sceny przypominające nam tamto niezwykłe wydarzenie, które rozświetliło ciemności nocy całego wszechświata promieniem największej Tajemnicy - Boga zrodzonego w ludzkim ciele.

W te świąteczne dni uświadamiamy sobie po raz kolejny, iż przez wcielenie swojego Syna Bóg zamieszkał pośród nas; wszedł w dzieje świata i ludzkości, w historię Kościoła, narodów, rodzin i każdego człowieka; stał się obecny w naszym narodzeniu, życiu i śmierci.

Odkrywamy na nowo, że Bóg objawiony w Synu Maryi jest zawsze przy nas, nawet wtedy, gdy nie mamy do zaoferowania nic w zamian; jest Bratem i Przyjacielem, którego ceną miłości do nas było Jego życie.

Pozwólmy, aby te prawdy przeniknęły nas do głębi, nie odrzucajmy ich od siebie, dajmy się nimi raz jeszcze zadziwić! Czyż bowiem mogło nas spotkać w życiu coś piękniejszego niż to, że należymy do Boga, który w nas znalazł upodobanie, który tak bardzo się do nas upodobnił i kocha każdego jak swe dziecko?

Stając w zamyśleniu nad wydarzeniem betlejemskiej nocy, chciejmy usłyszeć to, co Słowo Wcielone mówi nam od początku stworzenia: "popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1J 3,1). Odkrycie tej prawdy, dokonywane w kontekście współczesnego czasu, niech nas także prowadzi do "radosnego (...) wyznania nadziei: Ty, o Panie Zmartwychwstały i Żywy, jesteś wiecznie nową nadzieją Kościoła i ludzkości; Ty jesteś jedyną i prawdziwą nadzieją człowieka i historii; Ty "jesteś pośród nas nadzieją chwały" (por. Kol 1,27) w tym życiu i po śmierci. W Tobie i z Tobą możemy dotrzeć do prawdy, nasze życie ma sens, wspólnota jest możliwa, a różnorodność może stać się bogactwem. W Tobie i z Tobą moc Królestwa działa w historii i pomaga w budowie ludzkiej społeczności, a miłość nadaje wszystkim wysiłkom ludzkości nieprzemijającą wartość. Z Tobą i w Tobie ból może stać się drogą zbawienia, życie zwycięży śmierć, a stworzenie dostąpi udziału w chwale synów Bożych" (EE 18).

Osobiste doświadczenie Chrystusa otwierającego przed nami nowe horyzonty nadziei byłoby niepełne, gdyby zabrakło naszego świadectwa o życiu, "które było w Ojcu, a nam zostało objawione" (1 J 1,1-2). Spotkanie z Nowonarodzonym Mesjaszem przemieniło niepewność pasterzy, którzy wracali do swoich domów, "wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli" (Łk 2,20). Chrześcijanin - a więc ten, który w swoim życiu spotkał Pana - nie może ugiąć się pod ciężarem stojących przed nim zadań i trudności. Posłany jest bowiem, aby naśladować Chrystusa w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Niech spotkanie z Nowonarodzonym Panem zainspiruje nas do głoszenia, świętowania i służenia "Ewangelii nadziei". Niech rozpali w nas apostolski zapał i wzmocni siły do dzielenia się z innymi radością naszego powołania. Niech dopomoże uczynić nasze chrześcijaństwo bardziej dojrzałym, odpowiedzialnym i zaangażowanym w uświęcanie codziennej rzeczywistości.

Wszystkim Wiernym Świętowojciechowego Kościoła Gnieźnieńskiego życzę, by radość płynąca z Tajemnicy Narodzenia Pańskiego przenikała całe życie i była niewyczerpanym źródłem nadziei, miłości i pokoju. Niech będzie siłą, która umacnia wśród cierpień, trudnych doświadczeń i wszelkich przeciwieństw, abyśmy umieli składać samych siebie w darze dla dobra Kościoła, świata i drugiego człowieka. Wszystkich Was, Drodzy Bracia i Siostry, wspieram moją modlitwą i z serca błogosławię

Ks. Henryk Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Polecamy