poniedziałek, 25 maja 2020 r.

"Stąd nasz Ród"

"Nie lękajcie się" te słowa Ojca Świętego mogłyby służyć jako podsumowanie sympozjum zorganizowanego przez gnieźnieński oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana". W tym roku spotkanie połączone z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha odbyło się 5 kwietnia pod hasłem "Polska i Europa wobec problemu integracji i globalizacji".

Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest organizacją przygotowującą katolików świeckich do uczestnictwa w życiu publicznym. Szczególnie w zakresie polityki prorodzinnej, kultury, edukacji i działalności samorządowej.

Już od dziewiętnastu lat oddział gnieźnieński organizuje sympozja naukowe i pielgrzymki. - Na początku była to nasza odpowiedź na realia stanu wojennego - powiedział przewodniczący gnieźnieńskiego oddziału Civitas Christiana Edward Frąckowiak - teraz tematyka konferencji dotyczy ważnych dla narodu spraw. - W tym roku czeka nas referendum, w którym wypowiemy się czy chcemy wstąpić do Unii Europejskiej, dlatego podczas tegorocznego sympozjum staraliśmy się przedstawić problemy Polski i Europy wobec integracji i globalizacji. To nie miała być ani agitacja, ani straszenie Unią Europejską. Staraliśmy się być obiektywni tak, aby każdy z uczestników miał argumenty do własnych przemyśleń i później oddał swój głos tak, jak mu nakaże sumienie -dodaje.

Zgromadzeni w sali konferencyjnej Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie wysłuchali wykładu ks. dr. Pawła Deskura o "Suwerenności państwa narodowego w perspektywie Unii Europejskiej" oraz prof. dr. hab. Aleksandra Mikołajczaka - dyrektora Collegium Europaeum Gnesnense nt." Tożsamość narodowa Polski i Polaków wobec wyzwań Unii Europejskiej". - Tożsamość polska jest częścią tożsamości europejskiej, a nie jej alternatywą. Natomiast społeczność zorganizowana w naród potrzebuje kultury, aby zachować i realizować swoją suwerenność. Tak, więc kultura narodowa stoi na straży nie tylko suwerenności narodu, ale także suwerenności każdego człowieka w tym narodzie - przekonywali wykładowcy. - Unia Europejska, to struktury ekonomiczne i choć warunki do ich przystąpienia nie odpowiadają wszystkim grupom społecznym, to jednak potrzeba rzetelnej i fachowej informacji, której często brakuje - powiedział prof. Aleksander Mikołajczak.

Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w bardzo ożywionej dyskusji, która pokazała, że swoją wiedzę na temat traktatu akcesyjnego czerpiemy nie zawsze z wiarygodnych źródeł.

Po konferencji została odprawiona Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Wygłoszona homilia była rozważaniem o dwóch tysiącach lat chrześcijaństwa, o postawie moralnej wyróżniającej chrześcijan spośród starożytnych Rzymian oraz o zadaniach dla katolików świeckich współcześnie. Dzięki chrześcijaństwu Polacy stali się narodem i dziś w zmieniającej się rzeczywistości nie powinni się odcinać od własnych korzeni. Obawy, które polscy katolicy podnoszą wobec faktów: o zlaicyzowaniu społeczeństwa zachodniego, coraz powszechniejszym odchodzeniu od Ewangelii i dekalogu oraz o zagrożeniach płynących z tego tytułu są bezpodstawne. Katolicy świeccy dają swoją postawą świadectwo ducha chrześcijańskiego, które również może być czynnikiem inspirującym i ożywiającym do poszukiwań do pogłębienia wiary na całym Starym kontynencie.

- Nie może lekarz bać się przychodzić do chorych ich leczyć - przekonywał bp Bogdan Wojtuś w swej homilii - Należy również wspierać rodziny, w których kształtują się chrześcijańskie postawy moralne. W swej homilii Ksiądz Biskup podkreślił - To nie Unia przynosi zagrożenia, biorą się one z poglądów niektórych polityków - odniósł się w ten sposób do coraz częściej pojawiających się wypowiedzi niektórych prominentnych działaczy SLD opowiadających się publicznie za liberalizacją przepisów w zakresie ochrony życia.

Po Mszy św. odbyła się VII Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana do grobu Św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej. Zwiedzano także wystawę "Ku wspólnej Europie" w sali konferencyjnej Oddziału Miejskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, oraz Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie. Sympozjum odbyło się pod patronatem abp. gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego oraz prezydenta Gniezna Jaromira Dziela.

Autor: Lucyna Muniak - Przewodnik Katolicki

Polecamy