niedziela, 31 maja 2020 r.

Studium Edukacji Chrześcijańskiej

Przy bydgoskiej parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego zainaugurowało swoją działalność Studium Edukacji Chrześcijańskiej. Jest to propozycja skierowana do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy religijnej oraz zaznajomieniem się z problematyką wychowawczą.

- Idea powołania studium w naszej parafii zrodziła się w czasie trwania katechez dla dorosłych, które są prowadzone już od dwóch lat. Przewidujemy dwie serie wykładów. Pierwsza z nich dotyczy różnych aspektów wiary i będzie realizowana poprzez kontynuację katechezy dla dorosłych. Chcemy także zaprezentować bardzo konkretny dział teologii - naukę o Kościele, czyli eklezjologię - wyjaśnia proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego, ks. Kazimierz Małżeński CM. Wydaje się, że temat Kościoła jest dziś bardzo aktualny i potrzebny - zarówno członkom różnych grup duszpasterskich, zaangażowanych w misję Kościoła, jak też ludziom kontestującym to wszystko, co wiąże się z życiem we wspólnocie.

Druga seria wykładów, zatytułowana "wiedzieć - to pełniej kochać i wychowywać " jest zaadresowana do rodziców. - Spotkania dla nich prowadzone będą w formie warsztatów i metod aktywizujących - tak, by maksymalnie pomóc dorosłym dostrzec i zrozumieć różne problemy, które dzisiaj napotykają i przeżywają dzieci oraz młodzież. A co później? Trzeba pracować i jeżeli Pan Bóg pozwoli, by studium rosło, to będziemy je rozwijać i kontynuować - podkreśla ks. Kazimierz Małżeński CM, który znany jest z licznych inicjatyw społeczno-religijnych.

Autor: Katarzyna Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy