środa, 3 czerwca 2020 r.

Szkolny Dzień Misyjny

Przyczynkiem do zorganizowania imprezy był udział gimnazjalistów z "dwójki" w dwóch konkursach: ogólnopolskim, ogłoszonym pod hasłem "Mój szkolny kolega z Afryki" oraz archidiecezjalnym, noszącym tytuł "Misja św. Wojciecha trwa nadal. 30-lecie pracy "Świętowojciechowych Misjonarzy". Przygotowania trwały trzy miesiące. Uczniowie pod opieką nauczycieli zbierali, traktujące o pracy misjonarzy, materiały, poznawali życie i kulturę afrykańskich plemion oraz dowiadywali się czym jest dzieło misyjne Kościoła i jak jest ono realizowane na różnych kontynentach. Jak przyznała inicjatorka przedsięwzięcia Izabela Wojciechowska, młodzi ludzie wykazali się ogromną kreatywnością i udowodnili, iż potrafią korzystać z wielu źródeł informacji i co ważniejsze, zdobyte wiadomości umieją przekazać innym w różnej formie i za pomocą różnorakich środków wyrazu. Wśród stworzonych przez nich dzieł nie brakowało wykonanych różnymi technikami, prac plastycznych, plakatów, szkolnych gazetek, prezentacji komputerowych, wierszy, opowiadań oraz spektaklu pt. "Przy Bożej Studni". Ponadto wydano specjalny, okolicznościowy Biuletyn Misyjny oraz przygotowano wzorowane na "afrykańskich" ozdoby i bibeloty. Dochód z ich sprzedaży, podobnie jak pieniądze pozyskane dzięki zbiórce do skarbonki, przekazane zostaną na potrzeby dzieci mieszkających na Czarnym Lądzie. Imprezę, którą w Gimnazjum nr 2 zorganizowano po raz pierwszy, zakończyło nagrodzenie autorów wyróżnionych prac oraz podziękowanie organizatorom i przybyłym na spotkanie, gościom.

Autor: BERNADETA GOZDOWSKA

Polecamy