środa, 3 czerwca 2020 r.

Uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie

W Gnieźnie trwają uroczystości ku czci św. Wojciecha patrona Polski i Archidiecezji. O godzinie 19.30 w Katedrze miały miejsce nieszpory pod przewodnictwem Bp. Pawła Sochy, Biskupa Pomocniczego Zielonogórsko-Gorzowskiego w czasie, których homilię wygłosił Bp Adam Dyczkowski, Biskup Zielonogórsko - Gorzowski.

Następnie przybili księża Biskupi, kapłani, siostry zakonne oraz zgromadzeni pielgrzymi i mieszkańcy miasta przeszli w procesji z Katedry do kościoła św. Michała. Na Wzgórzu Zbarskim głos zabrał między innymi kard. F. Macharski. Wspomniał, ze już 25 lat pielgrzymuje corocznie do grobu św. Wojciecha. Podkreślił także związek misji i świadectwa Wojciecha z orędziem miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej. Na zakończenie zgromadzeni Biskupi udzielili błogosławieństwa. W tej chwili trwa całonocne czuwanie przy relikwiach Wojciecha. Rano w procesji relikwiarz powróci do Katedry.

Polecamy