poniedziałek, 16 września 2019 r.

Kalwaria pakoska

Pakoska kalwaria jest jedną z najstarszych w Polsce (zał. 1628), a przy tym jedyną na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jest cennym zabytkiem i ważnym sanktuarium. Tym bardziej dotkliwy był więc całkowity brak publikacji jej poświęconej.

Lukę tę zapełniła w pewnym stopniu książka miejscowego historyka, Zbigniewa Wojcie-chowskiego, pt. "Kalwaria pakoska", która ukazała się w marcu bieżącego roku. Nie jest to mono-grafia, jak sądzić można by po tytule, lecz, czego dowiadujemy się otwierając stronę tytułową, "Materiały do dziejów klasztoru oo. franciszkanów - reformatów, Kalwiarii, kościołów i miasta Pakości." Pozycja, będąca owocem kilkuletniej pracy, nie jest jednak pracą naukową. Napisano ją językiem prostym, sprawiającym, że poszczególne jej rozdziały są bardziej gawędami, które czyta się z prawdziwą przyjemnością. To prawdziwa wyprawa przez wieki, w której poznajemy nie tylko miasto, ale także życie jego mieszkańców. Przeczytać możemy o husytach pakoskich i gorliwym kontrreformatorze - ks. Kęsickim, założycielu Kalwarii. Znajdujemy też ciekawy opis bitwy Kon-federatów Barskich stoczonej z kozakami w Niedzielę Palmową 1769 roku. Książkę wzbogaca obszerny zbiór ilustracji przedstawiających tak pakoskie "wczoraj" (wiele z nich to zdjęcia unikatowe, nigdzie wcześniej nie publikowane), jak i "dziś". Cennym dodatkiem jest także plan Kalwarii.

To skromne opracowanie być może nie wszystkich w pełni zadowoli, bowiem zaledwie po-wierzchownie dotyka tego, co powinno być bardziej zgłębione. Miejmy nadzieję, że pozycja ta sta-nie się taką ,,pierwszą jaskółką" zwiastującą kolejne wydawnictwa. Pakość leży na Szlaku Piastow-skim - brak jednak choćby najskromniejszego przewodnika. Cenną inicjatywą było by także szcze-gółowe opracowanie dziejów miasta pod kątem naukowym i opublikowanie w formie książkowej.

"Kalwarię Pakoską" Zbigniewa Wojciechowskiego można nabyć niestety tylko w tym mieście. Jej dystrybucją zajmuje się parafia kalwaryjska. Całkowity dochód przeznaczony jest na renowację kaplic.

Autor: MARCIN WOŹNIAK

Polecamy