poniedziałek, 16 września 2019 r.

Śp. ks. Franciszek OŻDŻYŃSKI - pogrzeb

W środę (9 lipca br.) archidiecezja gnieźnieńska pożegnała śp. ks. prałata Franciszka Ożdżyńskiego, byłego proboszcza parafii pw. św. Doroty w Strzałkowie. We wspomnieniach parafian, współpracowników i przyjaciół pozostanie człowiekiem wielkiej dobroci i niestrudzonej pracy.

- Przyjaźniłem się z nim od czasów seminaryjnych, czyli od ponad pół wieku - wspomina ks. kanonik Heliodor Jankiewicz, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie i dziekan dekanatu Witkowo - Był człowiekiem niebywale otwartym i gotowym zawsze i wszędzie nieść pomoc. Wyróżniał się niezwykłymi zdolnościami organizacyjnymi. W każdej parafii, w której pracował pozostawił trwały ślad - zarówno ten materialny jak i duchowy. Można powiedzieć, że był opiekunem duchowym tych wspólnot. Dbał o wszystko i o wszystkich. Organizował wsparcie dla biednych, czuwał nad dożywianiem dzieci, pomagał jak mógł, a przy tym zachęcał parafian do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Był niezwykłym człowiekiem - człowiekiem wielkich zasług, który całe swe życie poświęcił służbie Bogu, Kościołowi i ludziom.

Śp. ks. prałat Franciszek Ożdżyński urodził się 22 sierpnia 1926 roku w Żernikach. W 1948 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie i wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Sześć lat później - w 1954 roku - przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Władysława Suszyńskiego i rozpoczął swą kapłańska posługę jako wikariusz w parafii we Wrześni (1954-58). Następnie był wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy (1958-59) oraz w parafii pw. św. Michała w Gnieźnie (1959-60). W 1960 roku został mianowany proboszczem w parafii w Szemborowie. W 1970 ukończył studia specjalistyczne na ATK w Warszawie i zdobył tytuł magistra teologii. W tymże roku rozpoczął także pracę duszpasterską jako proboszcz w parafii w Tucznie (1970-87), a w 1987 roku został proboszczem parafii w Wilkowyi (1987-90). W 1990 roku objął parafię pw. św. Doroty w Strzałkowie gdzie spędził 13 lat swego życia, w tym 3 ostatnie lata jako rezydent. W 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go Kapelanem Jego Świątobliwości. Zmarł w niedzielę 6 lipca br. w wieku 77 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Strzałkowie. Mszy św. pogrzebowej, w której uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni oraz ponad 60 kapłanów przewodniczył ks. bp Wojciech Polak.

Polecamy