wtorek, 7 lipca 2020 r.

W Zbylutowym Grodzie

Obchody 850 - lecia opactwa cysterskiego w Łeknie połączono z sesją naukową "Cystersi łekneńscy w krajobrazie kulturowym ziem polskich" oraz III Festynem Archeologicznym.

Pierwszym kościołem wybudowanym na terenie klasztoru w Łeknie była romańska rotunda (datowana na 995 -1003 rok), której fundamenty odkopano w czasie prac archeologicznych. W tym roku przypada rocznica 850 - lecia opactwa cysterskiego w Łeknie.

Dzięki pracy specjalistów z wielu dziedzin nauki na terenie dawnego opactwa w Łeknie można dziś odtworzyć z dużym prawdopodobieństwem życie dawnych mieszkańców tej osady. W trakcie festynu archeologicznego naukowcy prezentowali swoje odkrycia i metody badań służące m.in. odpowiedzi na pytania: co jedli i na jakie choroby zapadali dawni mieszkańcy osady we wczesnym średniowieczu. Turyści mogli zapoznać się z wynikami badań antropologa, który przygotował i wręczał najmłodszym specjalny certyfikat poświadczający znajomość ze średniowiecznym mieszkańcem Łekna.

O metodach lecznictwa i ziołach opowiadał zielarz; tajemnice wód łekneńskiego jeziora, jego florę i faunę przybliżał hydrobiolog. Ornitolog opowiadał o żyjących w tych okolicach ptakach Na stanowisku księgarskim można było zapoznać się z najnowszymi publikacjami o klasztorze łekneńskim i kompleksie osadniczym.

Na festynie nie zabrakło również średniowiecznych wojów. Można było się zaopatrzyć się w certyfikaty drukowane na czerpanym papierze z pieczęciami Zbyluta oraz spotkać mincerza, garbarza, tkacza, rogowarza i kaletnika.

Autor: Lucyna Muniak - "Przewodnik Katolicki" Gniezno

Polecamy