czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Dach i posiłek w Bydgoszczy

W schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Fordońskiej 22 przewidziano miejsce dla 123 osób. Bezdomni mogą liczyć na minimum jeden ciepły posiłek dziennie (od godz. 15.00), odzież i pomoc pracownika socjalnego. Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (ul. Zygmunta Augusta 2a) niedaleko dworca PKP jest czynna od godz. 18.00 do 9.00 rano. W tym roku podopieczni przenieśli się do nowych pomieszczeń. ADM wyremontowała dach, podłączyła wodę i centralne ogrzewanie. Resztę prac bezdomni wykonali sami systemem gospodarczym. Teraz noclegownia dysponuje 82 miejscami dla mężczyzn i 30 dla kobiet. Przygotowano także "pokój interwencji kryzysowej", w którym znajdą schronienie ofiary przemocy w rodzinie. Będzie w nim można mieszkać najwyżej 4 dni. Potem pracownicy socjalni pomogą kobietom wrócić do domu albo przeniosą do schroniska dla matki z dzieckiem przy ul. Podmiejskiej 2. Tam przygotowano 187 miejsc. 67 łóżek oferuje schronisko dla rodzin przy ul. Chodkiewicza 9.

Posiłki dla potrzebujących wydawane są w pięciu punktach. W kuchni św. Alberta przy ul. Koronowskiej 14, w godz. od 10.00 do 12.00, ciepły posiłek może zjeść 180 osób, a w kuchni Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy Al. Ossolińskich 2, w godz. od 13.00 do 14.00, wydaje się 200 porcji. Pomocą służą także stołówki: PKPS-u (na ul. Zygmunta Augusta 2, w godz. od 18.30 do 19.30) i PCK (na ul. Poznańskiej 14, w godz. od 10.00 do 13.00). Dodatkowe 300 osób może zjeść posiłek w Centrum Pomocy Bezdomnym "Betlejem" na ul. Drukarskiej. Około 50 śniadań dziennie (od poniedziałku do piątku) przygotowuje także Misja Charytatywno-Opiekuńcza BETEZDA przy ul. Czrtoryskiego 12. Docelowo stołówka ma żywić około 150 osób.

Na początku listopada ruszyła w Bydgoszczy akcja pomocy bezdomnym, organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak zwykle współpracują ze sobą: Straż Miejska, PKPS, Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych oraz Izba Wytrzeźwień. Municypalni opracowali specjalną mapę, na której znajduje się 130 miejsc - to główne punkty gromadzenia się bezdomnych (klatki schodowe, opuszczone budynki, ruiny przeznaczone do rozbiórki, domki na działkach oraz garaże). Poza tym istnieje bezpłatny, czynny całą dobę telefon alarmowy 987 (Wydział Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego). Wszyscy potrzebujący znajdą tam aktualną informację o miejscach w noclegowniach.

Autor: Katarzyna Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy