czwartek, 28 maja 2020 r.

Działalność charytatywna

O imponującej działalności charytatywnej podejmowanej przez parafię pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni można by niewątpliwie pisać wiele. Trzeba jednak nade wszystko dostrzec zapał i entuzjazm wielu oddanych temu dziełu ludzi, którzy poświęcili się pracy na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym. W kontekście współczesnych wyzwań, które stoją przed Kościołem w Polsce, posługa charytatywna należy bowiem do jednego z najbardziej istotnych i zobowiązujących zadań duszpasterstwa parafialnego.

Początki działalności tego przyparafialnego zespołu charytatywnego sięgają roku 1983. Wtedy to kilkuosobowa grupa kobiet postanowiła zająć się działalnością charytatywną na rzecz szczególnie potrzebujących mieszkańców parafii pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni. Pierwszym zadaniem z którym przyszło się zmierzyć nowopowstałej grupie był podział i rozprowadzenie darów, czyli produktów żywnościowych oraz odzieży przesyłanych głównie z Belgii i Holandii.

Od września 1991 roku Zespół Charytatywny rozpoczął działalność ze zdwojoną energią. Powiększyło się grono osób, które wyraziły chęć udzielania się na rzecz potrzebujących oraz zainicjowano szereg nowych działań charytatywnych. To wówczas zapoczątkowano trwającą po dziś dzień tradycję przygotowywania paczek zarówno z okazji Świąt Bożego Narodzenia jak i Wielkanocy. - Rozpoczęty dwadzieścia lat temu trud pracy ze skromnej inicjatywy grupy zapaleńców przekształcił się w zorganizowany system stałej pomocy obejmujący niemałą grupę ludzi dotkniętych różnymi formami biedy - mówi prezes Zespołu Charytatywnego Halina Raczak - dziś nasza oferta pomocy stała się o wiele bogatsza. Dowodem tego są organizowane przez nas spotkania dla osób samotnych i starszych, wspólny opłatek wigilijny, tzw. "andrzejki", bale karnawałowe - "pod koziołek", a także obchody Dnia Chorych. Dużą pomocą w realizacji tych spotkań jest istniejący od 1998 roku Katolicki Dom Kulturalno-Oświatowy z dużą salą i zapleczem kuchennym. Zespół Charytatywny przy parafii pw. św. Kazimierza od lat finansuje obiady dla dzieci z pobliskiego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej. Świadczy również pomoc rzeczową w postaci mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Poza tym dostarcza rodzinom najuboższym opał na zimę (tzw. Akcja Węgiel) czy też ziemniaki.

W celu zdobycia funduszy członkowie zespołu odwiedzają osiedlowe sklepy oraz zakłady pracy a także organizują kwesty przed świątynią. Ciekawą inicjatywą jest sprzedaż zniczy przed obchodami uroczystości Wszystkich Świętych a także urządzanie karnawałowych Bali Charytatywnych oraz Festynów Parafialnych z loterią fantową. Pieniądze uzyskane z tych imprez przeznaczone są na Akcję "Trochę serca dla biednego tornistra", której zadaniem jest zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci z biednych rodzin. Dla nich również organizowane są różne formy letniego wypoczynku - w tym roku w okresie wakacyjnym z szansy tej skorzystało blisko dziewięćdziesiąt dzieci.

W listopadzie 2001 roku grupa uzyskała osobowość prawną i od tego czasu funkcjonuje jako "Parafialny Zespół Charytatywny - Caritas" stanowiąc częścią składową Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Opiekunem Zespołu a zarazem jego przewodniczącym jest proboszcz parafii pw. św. Kazimierza Królewicza ks. Stanisław Głowski. To właśnie dzięki jego pomysłowi do końca 2004 roku ma powstać sala rehabilitacyjna dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszcząca się w specjalnie zaadaptowanych do tego celu salach piwnicy domu parafialnego.

Autor: Marcin Makohoński - "Przewodnik Katolicki" Gniezno

Polecamy