środa, 3 czerwca 2020 r.

Ks. abp Henryk Muszyński doktorem honoris causa

19 listopada br., ks. abp Henryk Muszyński odebrał doktorat honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Bonn. Zaszczytny tytuł, Metropolita Gnieźnieński otrzymał za zaangażowanie na rzecz normalizacji stosunków polsko-niemieckich oraz budowanie dialogu chrześcijańskiego-żydowskiego w Europie.

- Nadając tytuł doktora honoris causa, Uniwersytet w Bonn, wyraża uznanie księdzu arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu za jego działalność jako moderatora porozumienia między biskupami niemieckimi i polskimi oraz między narodami naszych krajów - powiedział podczas uroczystości prof. Heinz-Josef Fabry z Uniwersytetu w Bonn i dodał, iż jest to także wyraz uznania dla działań Metropolity Gnieźnieńskiego na rzecz budowania dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce i Europie, na którego nawiązanie - jak podkreślił - ks. Arcybiskup miał ogromny wpływ.

Ks. abp Henryk Muszyński był także jednym z inicjatorów partnerskich stosunków między Uniwersytetem w Bonn i Akademią Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Ponadto, wraz z ks. kard. Walterem Kasperem był współautorem licznych deklaracji, które w procesie normalizacji stosunków Polska-Niemcy ogłaszali biskupi obu krajów na temat dialogu, pojednania i braterstwa. Od 1991 roku współprzewodniczy z ks. bp. Josefem Homeyerem grupie kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec. Jest także delegatem Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Konferencjom Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), gdzie działa w grupie roboczej "Europa-Judaizm" oraz zajmuje się problematyką integracji Polski z Unią Europejską. W swoim wystąpieniu w Bonn Metropolita Gnieźnieński mówił m.in. o formach współczesnego ateizmu oraz debacie toczącej się wokół przygotowywanego Traktatu Konstytucyjnego UE. Docenił to, iż gwarantuje on prawa należne Kościołom i innym wspólnotom wyznaniowym, skrytykował jednak obecny kształt Preambuły, który pomija odniesienie do Boga i chrześcijaństwa. Jak zauważył, judeochrześcijańskie wartości przez tysiące lat kształtowały oblicze Europy i stanowią trwały element jej tożsamości, dlatego domaganie się ich w przyszłej Konstytucji UE jest w pełni uzasadnione. Dodał również, iż żądania te nie są skierowane przeciw komukolwiek i nikomu nie zagrażają, gdyż zawierają w sobie głęboką humanistyczną wartość. Wartości takich potrzebuje także pluralistyczna Europa, by zabezpieczyć własną tożsamość.

Tytuł honoris causa nie jest pierwszym odznaczeniem, nadanym ks. abp. Henrykowi Muszyńskiemu za zaangażowanie w dzieło porozumienia polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego. Wcześniej otrzymał on m.in. Nagrodę im. Leopolda Lucasa przyznaną przez Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Eberharda-Karisa w Tybindze za wspieranie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, Medal im. Bubera-Rosenzweiga za zaangażowanie w dialog między Chrześcijanami i Żydami oraz Polakami i Żydami, Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Republiki Federalnej Niemiec (najwyższe niemieckie odznaczenie) za wkład na rzecz zbliżenia i kształtowania jak najlepszych stosunków między Polską, a Niemcami oraz Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski.

Autor: BERNADETA GOZDOWSKA - Przewodnik Katolicki


- Nadając tytuł doktora honoris causa, Uniwersytet w Bonn, wyraża uznanie księdzu arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu za jego działalność jako moderatora porozumienia między biskupami niemieckimi i polskimi oraz między narodami naszych krajów - powiedział podczas uroczystości prof. Heinz-Josef Fabry z Uniwersytetu w Bonn i dodał, iż jest to także wyraz uznania dla działań Metropolity Gnieźnieńskiego na rzecz budowania dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce i Europie, na którego nawiązanie - jak podkreślił - ks. Arcybiskup miał ogromny wpływ.

Ks. abp Henryk Muszyński był także jednym z inicjatorów partnerskich stosunków między Uniwersytetem w Bonn i Akademią Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Ponadto, wraz z ks. kard. Walterem Kasperem był współautorem licznych deklaracji, które w procesie normalizacji stosunków Polska-Niemcy ogłaszali biskupi obu krajów na temat dialogu, pojednania i braterstwa. Od 1991 roku współprzewodniczy z ks. bp. Josefem Homeyerem grupie kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec. Jest także delegatem Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Konferencjom Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), gdzie działa w grupie roboczej "Europa-Judaizm" oraz zajmuje się problematyką integracji Polski z Unią Europejską. W swoim wystąpieniu w Bonn Metropolita Gnieźnieński mówił m.in. o formach współczesnego ateizmu oraz debacie toczącej się wokół przygotowywanego Traktatu Konstytucyjnego UE. Docenił to, iż gwarantuje on prawa należne Kościołom i innym wspólnotom wyznaniowym, skrytykował jednak obecny kształt Preambuły, który pomija odniesienie do Boga i chrześcijaństwa. Jak zauważył, judeochrześcijańskie wartości przez tysiące lat kształtowały oblicze Europy i stanowią trwały element jej tożsamości, dlatego domaganie się ich w przyszłej Konstytucji UE jest w pełni uzasadnione. Dodał również, iż żądania te nie są skierowane przeciw komukolwiek i nikomu nie zagrażają, gdyż zawierają w sobie głęboką humanistyczną wartość. Wartości takich potrzebuje także pluralistyczna Europa, by zabezpieczyć własną tożsamość.

Tytuł honoris causa nie jest pierwszym odznaczeniem, nadanym ks. abp. Henrykowi Muszyńskiemu za zaangażowanie w dzieło porozumienia polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego. Wcześniej otrzymał on m.in. Nagrodę im. Leopolda Lucasa przyznaną przez Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Eberharda-Karisa w Tybindze za wspieranie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, Medal im. Bubera-Rosenzweiga za zaangażowanie w dialog między Chrześcijanami i Żydami oraz Polakami i Żydami, Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Republiki Federalnej Niemiec (najwyższe niemieckie odznaczenie) za wkład na rzecz zbliżenia i kształtowania jak najlepszych stosunków między Polską, a Niemcami oraz Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski.

Autor: BERNADETA GOZDOWSKA - Przewodnik Katolicki

Polecamy