środa, 3 czerwca 2020 r.

Msza św. hubertowska

Z okazji jubileuszu 80-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, 23 listopada, w bydgoskiej bazylice pw. św. Wincentego a Paulo została odprawiona Msza św., która została ubogacona odpowiednią myśliwską symboliką - wystrój ołtarza i oprawę muzyczną, autorstwa Reinholda Stiefa. Uroczystą Mszę św. ku czci patrona myśliwych i jeźdźców odprawił ks. Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Bydgoszczy oraz honorowy prezes Koła Łowieckiego "Złoty Róg".

Sygnaliści myśliwscy, imponujące trofea w prezbiterium oraz głowa jelenia-byka, symbol św. Huberta - takie elementy spotyka się w kościele podczas wyjątkowych spotkań liturgicznych, jakimi są Msze św. hubertowskie. - Od kilku lat ta forma liturgicznego spotkania ma wielu sympatyków w całym regionie. To dziękczynienie dla Stwórcy - Chrystusa Króla za to, że nas, ludzi uczynił panami stworzenia i gospodarzami otaczającego świata. Teraz, kiedy stajemy w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, polscy myśliwi mogą być dumni, bo Europa od nas się uczy, co to znaczy przyrodę kochać i pielęgnować - powiedział ks. Ryszard Pruczkowski, który w 1998 r. z nominacji ks. abp. Henryka Muszyńskiego został Diecezjalnym Duszpasterzem Myśliwych przy Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Bydgoszczy. Św. Hubert był najpierw hulaką nie szanującym praw łowieckich, później został biskupem i misjonarzem. Podczas polowania ukazał mu się dorodny jeleń-byk ze świetlistym krzyżem między rogami, który rozbudził gorącą wiarę u przyszłego świętego. Św. Huberta uważa się nie tylko za patrona myśliwych, ale także za patrona każdego przemienionego człowieka.

Autor: Katarzyna Mamys - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy