czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Pomnik w budowie

Zajęcia w nowym gmachu szkolnym - to marzenie uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji istniejącej od 1995 r. Katolickiej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Gnieźnieńskiej im. Św. Wojciecha w Bydgoszczy. Od trzech lat trwa budowa nowego obiektu, w którym mieścić się będzie szkoła-pomnik Jana Pawła II. Na dokończenie budowy brakuje jednak środków...

Obecnie szkoła mieści się w dwóch, zaadaptowanych do tego celu, domach katechetycznych przy parafiach pw. św. Jadwigi Królowej oraz Świętej Trójcy. Łącznie uczy się w niej 227. dzieci z Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. "Katolik" cieszy się dużym uznaniem m.in. ze względu na wysoki poziom nauczania oraz liczne osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych.

- Staramy się przygotować dzieci do czynnego i pełnego zaangażowania w życie religijno-kościelne, społeczne oraz kulturalne. Każdy dzień rozpoczynamy wspólną modlitwą, a raz w tygodniu spotykamy się na Mszy świętej. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą systematycznie w dniach skupienia - mówi ks. Tomasz Cyl, dyrektor szkoły.

Trudności lokalowe przyspieszyły decyzję o budowie nowej siedziby Katolickiej Szkoły Podstawowej. Z inicjatywy ks. Arcybiskupa, powstał projekt budowy szkoły-pomnika Jana Pawła II. 7 czerwca 1999 r. podczas Mszy św. na bydgoskim lotnisku Ojciec Święty poświęcił kamień węgielny (pochodzący z fundamentów Bazyliki św. Piotra w Watykanie) pod budowę nowego gmachu, mającego być wotum wdzięczności za dar Papieża Polaka i jego pielgrzymkę do Bydgoszczy.

Prace ziemne ruszyły już 11 maja 1999 roku. Ich przebieg koordynuje ks. Stanisław Kotowski, proboszcz parafii MB Częstochowskiej. Obecnie gmach znajduje się w stanie surowym otwartym. Wewnątrz położono instalację elektryczną, ukończono tynkowanie parteru, dach pokryto papą termoizolacyjną i całość zabezpieczono na zimę.

Nowa placówka pomieści 300 dzieci. Obok nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych, biblioteki i czytelni, znajdą się tu również dwie sale gimnastyczne, aula oraz kaplica. Z myślą o przeprowadzce zakupiono w październiku nowe krzesła i ławki szkolne, a ksiądz dyrektor poszukuje kolejnych darczyńców, którzy pomogliby w dokończeniu budowy. W dzieło to zaangażowane są wszystkie parafie archidiecezji gnieźnieńskiej oraz liczne grono dobroczyńców. To jednak wciąż za mało ... Cenną formą wsparcia może być pomoc firm budowlanych bezpośrednio przy budowie, darowizna materiałów budowlanych potrzebnych w następnych etapach prac (okienna i drzwi, instalacje, tynki, biała armatura, posadzki, farby) lub wpłata choćby symbolicznej złotówki na konto budowy Szkoły: Kuria Metropolitalna w Gnieźnie, Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz 13201117-61043-27006-23100-10/1.
Autor: Adam Jaworski - "Przewodnik Katolicki" Bydgoszcz

Polecamy