środa, 3 czerwca 2020 r.

Świętowanie na Bożej Roli...

W piątek 21 listopada br. parafia pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu przeżywała swój mały jubileusz. Równo 10 lat temu w nowo powstałej parafii na Osiedlu Rąbin po raz pierwszy odprawiona została Msza św. Rocznicowe uroczystości stały się również okazją do uczczenia 20-rocznicy święceń kapłańskich proboszcza parafii ks. Pawła Kowalskiego a także jego kursowych kolegów przybyłych na uroczystości dziękczynienia za 10 lat istnienia parafii. Parafia pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu została erygowana 17 października 1993 r. przez ks. abp. Henryka Muszyńskiego. Pierwszą Mszę św. odprawił 21 listopada 1993r. ks. prałat Franciszek Resiak. Ta historyczna dziś już uroczystość w sposób szczególny zapisała się w pamięci uczestniczących w niej wówczas ok. 700 wiernych. W temperaturze -9*C , podczas śnieżycy, w strażackim namiocie i wagonie kolejowym - "blaszaku" ks. prałat Franciszek Resiak poświęcił Bożą Rolę - ziemię na której miał zostać wybudowany kościół. Poświęcił on wówczas także krzyż postawiony przez kolejarzy oraz obraz Chrystusa Miłosiernego. W niedługim czasie od tego pamiętnego wydarzenia, 15 maja 1994 r. została odprawiona pierwsza Msza św. w nowej, murowanej kaplicy.

Kamień węgielny pod budującą się na Bożej Roli świątynię został wydobyty ze znajdującego się na terenie Ziemi Świętej historycznego kościoła "Dominus Flevit" i przywieziony do ojczyzny przez ks. Andrzeja Zakrzewskiego. Następnie poświęcony 7 czerwca 1999 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy został wmurowany 20 listopada 2001 r. przez ks. abp. Henryka Muszyńskiego pod budującą się świątynię.

I to właśnie w nowym kościele, którego projekt stworzył architekt mgr. inż. Maciej Soczyński odbyła się uroczysta Msza św. będąca uczczeniem 10-rocznicy powstania parafii pw. Chrystusa Miłosiernego. Liturgii przewodniczył - tak jak miało to miejsce przed laty - ks. prałat Franciszek Resiak, natomiast w koncelebrze uczestniczyli koledzy kursowi proboszcza parafii - ks. Pawła Kowalskiego, obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich. W słowach homilii ks. Andrzej Panasiuk przypomniał, że budowa nowego kościoła jest także zachętą do budowy świątyni duchowej w sercu wierzących. - Jakże tutaj trzeba wyobraźni aby świątynia duchowa rosła jednocześnie z murami kościoła... aby wzajemnie wzrastać i budować kościół domowy - dodał głoszący Słowo Boże.

Autor: Marcin Makohoński - "Przewodnik Katolicki" Gniezno

Polecamy