czwartek, 28 maja 2020 r.

Szukanie sprawiedliwych

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przeżywaliśmy swoje święto. Dzisiaj stajemy u progu Adwentu, czasu oczekiwania, który otwiera perspektywę nadziei na przemianę serc i dla każdego jest szansą na odkrycie swego miejsca we wspólnocie Kościoła.

Ten czas, to moment podsumowań i dokonywania refleksji. Bez fałszywej skromności można wejrzeć w statystykę i wyliczyć niewątpliwe osiągnięcia Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, jest ich przecież niemało. Zawsze jednak można zrobić więcej. W ciągle pogłębiającym się morzu społecznych potrzeb, pojedyncze przedsięwzięcia są wprawdzie ważne i potrzebne, nie mają jednak aż tak wielkiej mocy sprawczej, aby ze wspólnoty ochrzczonych uczynić wspólnotę "patrzących sercem" i patrzących tak nie tylko od święta.

Dzisiaj, mimo przekonania, że charyzmat Akcji Katolickiej nosi znamiona uniwersalności, co można tłumaczyć zaangażowaniem we wszystkie wymiary życia Kościoła, brakuje chętnych, aby to wyzwanie podjąć. Coraz mniej bowiem jest osób, pragnących dzielić się swoim czasem, uśmiechem, dobrym słowem czy środkami materialnymi.

Apelujemy więc do ludzi sumienia, kapłanów i świeckich, o wyjście z cienia, o odwagę, o porzucenie anonimowości, aby wspólnie na fundamencie ewangelicznych wartości stworzyć przestrzeń miłowania. Cóż bowiem zachęca dzisiaj do aktywności we wspólnocie, o członkach której nie można usłyszeć "patrzcie, jak oni się wzajemnie miłują". Dzisiaj otwarcie pytamy wszystkich odpowiedzialnych za życie naszych wspólnot parafialnych: Jakich słów trzeba jeszcze użyć, na jakich areopagach świata przemawiać, aby skutecznie uwrażliwić, aby poruszyć, odrzeć ze ślepoty, uwolnić szlachetność z serca, dodać odwagi, aby wezwać do odpowiedzialności za świat, za kształt życia społecznego, czyli do odpowiedzialności za wierne głoszenie Ewangelii i przesycanie nią rzeczywistości ludzkiego życia.

Grzegorz Kołodziej
Prezes Zarządu Diecezjalnego
Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej


Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej skupia blisko 400 osób działających w 26 parafialnych oddziałach w Bydgoszczy, Gnieźnie, Inowrocławiu, Wągrowcu, Szubinie, Łabiszynie, Nakle, Miłosławiu, Strzałkowie, Słupach, Kosztowie, Piechcinie i Łeknie. Oddziały te, oprócz własnej formacji, podejmują szereg inicjatyw w zakresie pracy charytatywnej, edukacyjno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. Członkowie Akcji Katolickiej stawiają sobie za cel bardziej świadome i głębsze zaangażowanie w życia swoich parafii oraz podjęcie zorganizowanej działalności w wymiarze społecznym.

Polecamy