czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Ziemia święta w fotografii i literaturze

Ziemia święta w fotografii i literaturze" taki tytuł nosi otwarta 5 listopada br. w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna wystawa, na której zobaczyć można m.in. fotografie wykonane przez Henryka Maćkowieka w trakcie pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz publikacje traktujące o jej historii i dniu dzisiejszym, pochodzące ze zbiorów BPMG oraz bibliotek osób prywatnych. Prezentowane są ponadto nowości wydawnicze Księgarni Archidiecezjalnej. Ekspozycję przygotowała Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna oraz Gnieźnieńskie Towarzystwo Fotograficzne we współpracy z Księgarnią Archidiecezjalną, gnieźnieńskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Hanną Maciejewską, Krystyną Pampuch, Janem Pawelcem i Aleksandrem Sekulskim. Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub grupowo codziennie w godz. od 10.00 do 14.30 po uprzednim zgłoszeniu w administracji Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12a (tel. 426-32-61). Ekspozycja ujęta została w kalendarzu imprez kulturalnych województwa wielkopolskiego na rok 2003.

Polecamy