piątek, 29 maja 2020 r.

80 lat Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

W bydgoskim Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości obchodzono jubileusz 80-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Henryk Józef Muszyński, duszpasterz administracji publicznej. Od początku swego istnienia Towarzystwo stara się ocalić od zapomnienia to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Bydgoszcz. Zebrani w konkatedrze przedstawiciele władz miejskich oraz członkowie i sympatycy Towarzystwa ogarnęli modlitwą szeregi bydgoszczan, którzy na trwałe wpisali się w dzieje tego miasta, a swoje życie złożyli w hekatombie męczeństwa.

Statut Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy wskazuje na konieczność krzewienia kultury, umiłowania dziejów, promowania inicjatyw społecznych, a także - kształtowania człowieka. "Jest to dla nas wszystkich piękna okazja do jakiegoś rachunku sumienia - z tego, jak wypełniamy te zadania na progu XXI w. Członkowie Towarzystwa odznaczają się głębokim umiłowaniem małej ojczyzny, a mała ojczyzna, jak często powtarzam, to miejsce, gdzie kształtują się podstawowe postawy człowieka i gdzie człowiek uczy się być sobą, wychodzić poza własny egoizm ku drugiemu" - przyznał Metropolita Gnieźnieński. 80-letni dorobek Towarzystwa budzi szacunek, ale i prowokuje pytania o to, czym jest dzisiaj "lokalny patriotyzm", jakie treści niesie - zwłaszcza dla młodych ludzi, wśród których przeważają postawy konsumpcyjne, roszczeniowe, a słowo "być" ustępuje na rzecz słowa "mieć". "Dzisiaj patriotyzm zaczyna się od uczciwości, umiłowania prawdy, wierności słowu, a także uczciwej i solidnej pracy. Jak mawiał św. Augustyn: Co jest małe, to jest małe. Ale być wiernym w rzeczach małych jest rzeczą największą. Dlatego umiłowania dużej ojczyzny należy się uczyć przez szacunek do tego, co nas otacza" - dodał Arcybiskup. Głównym celem TMMB jest dzielenie się nagromadzonym przez wieki i współcześnie dobrem. Jubileusz 80-lecia skłania nie tylko do refleksji i podsumowań, ale także do wytyczenia dalszych działań, na miarę tych pragnień, które żywią bydgoszczanie. By miasto stało się metropolią - znaną w kraju, Europie i w świecie.

Autor: Katarzyna Mamys/Marcin Jarzembowski - Radio Plus Bydgoszcz

Polecamy